Get Adobe Flash player

II Szkolny Festiwal Projektów "Zamień wkuwanie na działanie"

      W ostatni czwartek, 16 czerwca, w naszej szkole odbył się II Szkolny Festi...

Kawiarenka Naukowa - Układ Słoneczny

  14 czerwca 2016r. świetliczaki po raz kolejny wzięły udział w zajęciach eksperym...

Kilometry Dobra - Podziękowanie

  Dziękujemy serdecznie za wsparcie i pomoc w organizacji Kilometrów Dobra :-) Za ...

Ogłaszamy 17 czerwca 2016 Dniem Pustej Klasy!

Czy słyszeliście o Dniu Pustej Klasy? Jest to pomysł, który powstał w 2012 roku w W...

IX edycja Festiwalu Kultur

  24 maja 2016 r. w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się IX edycja Fes...

Teatr antyczny

  W maju uczniowie klas 4c, 4d, 4e, 4f w ramach lekcji historii realizowali przeds...

Udział klasy 4 c i 4 e w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

    17 maja 2016 r uczniowie klas 4 c i 4 e pod opieką Pani Anny Pawluk i Pani Ma...

I miejsce Patryka Gołaszewskiego w konkursie z okazji Dnia młodego Naukowca 2016.

  W dniu 6 maja 2016 r w naszej szkole odbyły się pokazy chemiczne studentów koła ...

Witamy!

przetarg 2016/2017

Białystok: Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.
Numer ogłoszenia: 161965 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95031 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 679 38 80, faks 85 679 38 80 wew. 190.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do magazynu szkoły przy ulicy KEN 1A w Białymstoku według następujących części: Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne, Nr 2 - Warzywa, owoce i jaja, Nr 3 - Nabiał i produkty mleczarskie, Nr 4 - Mrożone owoce i warzywa, Nr 5 - Różne artykuły spożywcze, Nr 6 - Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Nr 7 - Ryby mrożone i świeże..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.10.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 15.22.10.00-3, 15.21.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Mięso i przetwory mięsne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi Jolanta Ciepła, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183535,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155386,60
 • Oferta z najniższą ceną: 155386,60 / Oferta z najwyższą ceną: 180423,41
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 142558,23
 • Oferta z najniższą ceną: 142558,23 / Oferta z najwyższą ceną: 143006,44
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 103189,85
 • Oferta z najniższą ceną: 103189,85 / Oferta z najwyższą ceną: 105765,58
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 22393,50
 • Oferta z najniższą ceną: 22393,50 / Oferta z najwyższą ceną: 23661,10
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 80581,96
 • Oferta z najniższą ceną: 80581,96 / Oferta z najwyższą ceną: 95440,53
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 26605,72
 • Oferta z najniższą ceną: 26605,72 / Oferta z najwyższą ceną: 31414,42
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 59927,70
 • Oferta z najniższą ceną: 59927,70 / Oferta z najwyższą ceną: 72031,80
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Warzywa, owoce i jaja.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw Teresa Mortel, ul. Witosa 30, 17-120 Brańsk, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170167,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Nabiał i produkty mleczarskie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123781,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Mrożone owoce i warzywa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29790,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Różne artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127774,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o., ul. Dojnowska 61/1, 15-557 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35840,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Ryby mrożone i świeże

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN Hurtownia Ryb Krystyna Grochulska, ul. Tkacka 9, 15-689 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64446,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

                                                                                                        Anna Satuła

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Wykaz podręczników 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

klasa 0

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

religia katolicka

“Kocham dobrego Boga”- Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich

Elżbieta Osewska, ks.Józef Stela

“Jedność”, Kielce

Religia prawosławna

Kolorowanka- Nasze spotkanie z Bogiem

Halina Chwojko

Bratczyk

roczne przygotowanie przedszkolne

Elementarz sześciolatka

Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska,

Nowa Era

klasa 1     UWAGA!!! RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

religia katolicka

“Żyjemy w Bożym świecie”

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński

“Jedność”,  Kielce

religia prawosławna

„BÓG, ŚWIAT I JA” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. I szkoły podstawowej

Ks. A. Busłowski, L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna Hajnówka 2014

edukacja wczesnoszkolna

Nasz Elementarz

Maria Lorek

MEN

język angielski

Bugs World 1 , ćwiczenia wersja C

Carol Read , Ana Soberon

Macmillan

klasa 2 UWAGA!!! RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

j. angielski

Bugs World 2,ćwiczenia wersja A

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

edukacja wczesnoszkolna

“Nasza szkoła”                    “Nasza szkoła. Matematyka”

Maria Lorek, Monika Zatorska

Agata Ludwa

MEN

MEN

religia katolicka

“Idziemy do Jezusa”

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

“Jedność”, Kielce

religia prawosławna

„Dobra Nowina i ja" podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. II szkoły podstawowej

Ks. A. Busłowski,

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna Hajnówka 2015

klasa 3   UWAGA!!! RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

j. angielski

Bugs World 3 + ćwiczenia

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

edukacja wczesnoszkolna

“Nasza szkoła”

“Nasza szkoła. Matematyka”

Maria Lorek, Monika Zatorska

Agata Ludwa

MEN

MEN

religia katolicka

“Jezus jest z nami” (podręcznik + ćwiczenia )

Jerzy Snopek,  Dariusz Kurpiński

Jedność”, Kielce

religia prawosławna

SŁOWO BOŻE - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w III klasie szkoły podstawowej

Halina Borowik

Parafia Prawosławna świętego Proroka Eliasza

klasa 4   UWAGA!!! RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

religia katolicka

“Miejsca pełne BOGActw” (tylko podręcznik )

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Jedność”, Kielce

religia prawosławna

BOŻE ZMIŁUJ SIĘ, HOSPODI POMIŁUJ - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w IVklasie szkoły podstawowej

Halina Borowik

Parafia Prawosławna świętego Proroka Eliasza

język polski

Między nami - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

matematyka

Matematyka z plusem 4.+ ćwiczenia wersja B (część 1 i 2)

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

język angielski

Steps Forward 1 + ćwiczenia

Tim Falla, Paul Davies,Ewa Palczak

Oxford

historia

“Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

przyroda

“Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 • zeszyt ćwiczeń

M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer

ćw. J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

zajęcia techniczne

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 Nowa Era

muzyka

“Lekcja Muzyki. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

plastyka

brak

brak

brak

zajęcia komputerowe

brak

brak

brak

klasa 5   UWAGA!!! RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

religia katolicka

“Spotkania uBOGAcające” (tylko podręcznik )

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

“Jedność”, Kielce

religia prawosławna

W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ - Podręcznik do nauki religii prawosławnej, w klasie V

Halina Borowik

Parafia Prawosławna świętego Proroka Eliasza

język polski

Między nami, podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Łuczak , Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

matematyka

Matematyka z plusem dla klasy 5 + ćwiczenia wersja B (część 1 i 2)

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Gwo

język angielski

Steps Forward 2 +ćwiczenia

Tim Falla, Paul Davies,Ewa Palczak

Oxford

historia

“Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

przyroda

“Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

 • zeszyt ćwiczeń

J. Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer

ćw. J.Golanko, D.Marszał, U.Moździerz

Nowa Era

zajęcia techniczne

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

 Lech Łabecki, Marta Łabecka

 Nowa Era

muzyka

 “Lekcja Muzyki. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

plastyka

brak podręcznika

   

zajęcia komputerowe

brak

brak

brak

klasa 6

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

religia katolicka

“Tajemnice BOGAtego życia” (tylko podręcznik )

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

“Jedność”,  Kielce

religia prawosławna

Katechizm Cerkwi Prawosławnej

 

Bratczyk

język polski

Między nami podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz.2

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

matematyka

Matematyka z plusem dla klasy 6 + 3 zeszyty ćwiczeń ( część 1 - “ Liczby i wyrażenia algebraiczne”- żółte, część 2 - “ Liczby i wyrażenia algebraiczne”- zielone, “ Geometria” - niebieskie)

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

język angielski

Steps in English 3 +ćwiczenia

Tim Falla, Paul Davies,Ewa Palczak

Oxford

historia

“Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

przyroda

“Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 • zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2

J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk

ćw.cz.1 D.Marszał, M.Mochnacz

ćw.cz.2 D.Marszał, M.Marko-Worłowska

Nowa Era

plastyka

Do Dzieła -kontynuacja

   

muzyka

“Muzyczny Świat. Klasa 6”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Teresa Wójcik

MAC Edukacja

zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne(część techniczna) Seria Odkrywamy na nowo/podręcznik dla szkoły podstawowej/ kontynuacja podręcznika z klasy piątej

Urszula Białka

Operon

zajęcia komputerowe

brak

brak

brak

Wyprawka do oddziału "0" na rok szkolny 2016/2017

 

 

wyprawka do klasy 0:

 

1 zeszyt 16 kartkowy  podpisany

2 .Podpisany worek i zmiana obuwia (jasna podeszwa)

3. Piórnik z podstawowym wyposażeniem

4. Drugie śniadanie

5. Plecak mały

 

Wyprawka na rok szkolny 2016/2017 - klasa I

ss

                                   Wyprawka do klasy I

 

1.   3 zeszyty w kratkę 16-kartkowe (bez czerwonej linii)

3 zeszyty w dwie linie 16-kartkowe (z czerwoną linią)

2. patyczki

3. Narzędzia i materiały do techniki i plastyki:

Więcej…

Umowy obiadowe 2016/2017

Uwaga! Podpisywanie umów obiadowych!

 

Zapraszamy do podpisywania umów obiadowych na rok szkolny 2016/2017 w dniach 1-17.06.2016 r. w pokoju A1-8 (kasa).

 

Prosimy wziąć dowód osobisty! Ilość miejsc ograniczona.

Reklama
----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
----------------------
Reklama
----------------------
Reklama