Get Adobe Flash player

Konkursy

V Regionalny Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku na Podlasiu"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem V Regionalnego Konkursu Plastycznego „Cztery pory roku na Podlasiu” Pobierz

Festiwal Kultur 2015

Patronat Honorowy:

 

    alt

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów

i Placówek Kulturalno-Oświatowych województwa podlaskiego

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku jako organizator Festiwalu Kultur serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu.

Impreza odbywa się pod patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatami medialnymi: Telewizji Białystok, Radia Białystok i Wrót Podlasia. Nasze przedsięwzięcie ma na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych. Jej adresatami są dzieci, rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych miasta Białegostoku i regionu.

 

 

Festiwal obejmuje następujące działania:

- konkurs plastyczny dla klas 0 – III – „Inni, a jednak tacy sami”,

- konkurs literacki dla klas IV – VI – „Inni, a jednak tacy sami”,

- prezentację stoiska kulturowego (np. pamiątki, stroje regionalne, potrawy, itp.),

- prezentację artystyczną na żywo (np. taniec, piosenka, legenda, wiersz itp.).

Organizując Festiwal, przybliżamy – w formie artystycznej – różnorodność kultur naszego miasta i regionu, które w przeszłości funkcjonowały jako miejsce współistnienia wielu narodów i religii. Staramy się dzięki tej imprezie współtworzyć i wypełniać przestrzeń międzykulturową w mieście Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka esperanto.

Kulturowe prezentacje artystyczne w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych w atmosferze święta i radości budują postawę autentycznego otwarcia się przedstawicieli młodego pokolenia na inne społeczności. Są też czynnikiem, który pozwala poszukiwać jedności, a zarazem kształtować pozytywne postawy społeczne młodzieży wobec wielokulturowości.

Festiwal spotyka się od lat z szerokim oddźwiękiem wśród uczniów i nauczycieli szkół białostockich oraz regionu, stał się okazją do zaprezentowania inicjatyw podejmowanych w szkołach na rzecz przybliżenia tradycji i kultur różnych narodów. Pozwolił również na poszukiwanie – ważnej w naszym współczesnym świecie – jedności w różnorodności.    

 

 

W bieżącym roku szkolnym (16 kwietnia 2015 r.) w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się kolejna, ósma już jego edycja, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy w godzinach 12.00-16.00.

 

 

 

Patronat Medialny:

 

 

alt  alt    alt

 

 

 

Regionalny Konkurs Piosenki "Odpowie Ci Wiatr..."

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Piosenki Odpowie Ci Wiatr… - IX edycja

(W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II)

 

 

Regulamin Pobierz

Karta zgłoszenia Pobierz

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS Moje miasto … i mój region za 100 lat

alt

III OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

Moje miasto … i mój region za 100 lat

 

Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskiej edycji konkursu „Moje miasto … i mój region za 100 lat” adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.

 

Cele konkursu:

  • promowanie miast i regionów Polski,
  • kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,
  • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miasta   i regionu,
  • zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
  • umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,
  • rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
  • kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,
  • kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.

Warunki uczestnictwa:

* W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych i kategoriach:

KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA

- dzieci przedszkolne (3-5 lat)

- uczniowie klas 0 – III

KATEGORIA: PRACA LITERACKA

- uczniowie klas IV – VI

KATEGORIA: PRACA MULTIMEDIALNA lub FOTOGRAFIA- uczniowie gimnazjum

* Wymagania merytoryczno-formalne w obrębie poszczególnych kategorii:

- plastycznej

Temat: Moje miasto… i mój i region za 100 lat

Forma pracy: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w formacie A-3, nie dopuszcza się prac przestrzennych.

- literackiej

Temat: Moje miasto… i mój region za 100 lat

Forma pracy: praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). Prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. Nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej.

- fotografia lub multimedialnej

Temat: Piękno – znane i nieznane. Miejsca w moim mieście. regionie, które warto poznać.

Forma pracy: fotografia lub cykl pojedynczych zdjęć bądź prezentacja multimedialna przygotowana w Microsoft Power Point lub Prezi dotyczącamiejsca w mieście i/lub regionie, które warto zobaczyć. Praca może stanowić plakat lub album.

Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.

* Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający:

- imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, dokładną nazwę szkoły wraz z kodem pocztowym, telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

* Liczba prac przesłanych do konkursu przez poszczególne placówki jest nieograniczona

* Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 14.11.2014 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs „Moje miasto … i mój region za 100 lat” do sekretariatu szkoły w siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-687 Białystok.

Nagrody i wyróżnienia:

Zwycięzcy i wyróżnieni we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.

O terminie uroczystości finałowej nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osób nie będących nagrodzonymi lub wyróżnionymi nie powiadamiamy.

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Prosimy nie oprawiać prac plastycznych.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora przedsięwzięcia.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.

Nie pokrywamy kosztów przyjazdu i pobytu osobom zaproszonym na uroczystość finałową.

Kontakt: Monika Kwiatkowska 504210362

Iga Iwaniec – Hołownia 601829885

                Katarzyna Zawojska-Dominiak 602 173 998

   e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN Pobierz

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-678 Białystok, tel: (85) 679 38 80

Reklama
----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
----------------------
Reklama
----------------------
Reklama