Get Adobe Flash player

Konkursy

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS Moje miasto … i mój region za 100 lat

alt

III OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

Moje miasto … i mój region za 100 lat

 

Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskiej edycji konkursu „Moje miasto … i mój region za 100 lat” adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.

 

Cele konkursu:

  • promowanie miast i regionów Polski,
  • kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,
  • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miasta   i regionu,
  • zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
  • umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,
  • rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
  • kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,
  • kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.

Warunki uczestnictwa:

* W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych i kategoriach:

KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA

- dzieci przedszkolne (3-5 lat)

- uczniowie klas 0 – III

KATEGORIA: PRACA LITERACKA

- uczniowie klas IV – VI

KATEGORIA: PRACA MULTIMEDIALNA lub FOTOGRAFIA- uczniowie gimnazjum

* Wymagania merytoryczno-formalne w obrębie poszczególnych kategorii:

- plastycznej

Temat: Moje miasto… i mój i region za 100 lat

Forma pracy: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w formacie A-3, nie dopuszcza się prac przestrzennych.

- literackiej

Temat: Moje miasto… i mój region za 100 lat

Forma pracy: praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). Prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. Nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej.

- fotografia lub multimedialnej

Temat: Piękno – znane i nieznane. Miejsca w moim mieście. regionie, które warto poznać.

Forma pracy: fotografia lub cykl pojedynczych zdjęć bądź prezentacja multimedialna przygotowana w Microsoft Power Point lub Prezi dotyczącamiejsca w mieście i/lub regionie, które warto zobaczyć. Praca może stanowić plakat lub album.

Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.

* Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający:

- imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, dokładną nazwę szkoły wraz z kodem pocztowym, telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

* Liczba prac przesłanych do konkursu przez poszczególne placówki jest nieograniczona

* Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 14.11.2014 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs „Moje miasto … i mój region za 100 lat” do sekretariatu szkoły w siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-687 Białystok.

Nagrody i wyróżnienia:

Zwycięzcy i wyróżnieni we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.

O terminie uroczystości finałowej nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osób nie będących nagrodzonymi lub wyróżnionymi nie powiadamiamy.

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Prosimy nie oprawiać prac plastycznych.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora przedsięwzięcia.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.

Nie pokrywamy kosztów przyjazdu i pobytu osobom zaproszonym na uroczystość finałową.

Kontakt: Monika Kwiatkowska 504210362

Iga Iwaniec – Hołownia 601829885

                Katarzyna Zawojska-Dominiak 602 173 998

   e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN Pobierz

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-678 Białystok, tel: (85) 679 38 80

Reklama
----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
-----------------------
Reklama
----------------------
Reklama
----------------------
Reklama