NASZA SZKOŁA
DOKUMENTYLiczymy odwiedzających od 29 listopada 2008:Od 11 grudnia 2009r. odwiedziło nas:
To jest stara strona Szkoły Podstawowej nr 12
zapraszamy na nową stronę www.sp12bialystok.pl

Szkoła, która uczy, bawi i wychowuje!


AKTUALNOŚCIUprzejmie informujemy, iż w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w piątek 17 czerwca 2011r. w godz. 13:00 - 15:00 odbędzie się kiermasz używanych książek. Serdecznie zapraszamy.
Uprzejmie informujemy, iż w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w dniach 20 - 22 czerwca 2011r. w godz. 10:00 - 16:00 odbędzie się kiermasz nowych książek. Serdecznie zapraszamy

*******

Ogłoszenie wypłata stypendiów szkolnych

Proszę o dostarczanie do księgowości sp 12 przy ul. Ken 1a lub do sekretariatu przy ul. Waryńskiego 30, rachunków oraz faktur, w celu odbioru stypendium szkolnego. W miesiącu czerwcu nastąpi wypłata stypendiów za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec do kwoty 768 zł

Stypendia wypłacane będą do dnia 24.06.2011 r.

W miarę możliwości proszę o podawanie numeru konta.

********

Okno na Podlasie w naszej szkole
otwórz...

********

Serdecznie zapraszamy
rodziców przyszłych uczniów klas I oraz oddziałów "O" na spotkanie 8 czerwca 2011r. o godz. 17:00 w budynku przy ul. KEN 1A

***********

Cena obiadów w miesiącu CZERWCU jest podana na kartkach obiadowych. W celu rozliczenia żywienia za okres od stycznia do czerwca uwzględnione są nadpłaty i niedopłaty które były ewidencjonowane przy co miesięcznych wpłatach. Podana kwota jest pomniejszona o wycieczki szkolne, zgłoszone przez wychowawców klas.
PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ PODANEJ KWOTY
TERMIN WPŁATY OD 01.06.2011/05.06.2011r
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

KARTKI OBIADOWE SĄ WYDAWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS

********************

V MIEJSKI KONKURS PIOSENKI
"Odpowie Ci wiatr"

Laureaci Krywlany 2011 otwórz...
Wyniki V Miejskiego Konkursu Piosenki otwórz...*********

OGŁOSZENIE !!
WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Proszę o dostarczanie do księgowości sp 12 przy ul. Ken 1a, rachunków oraz faktur, w celu odbioru stypendium szkolnego.
W miesiącu maju nastąpi wypłata stypendiów za m-c styczeń, luty , marzec, kwiecień i maj do kwoty 640 zł.
W miarę możliwości proszę o podawanie numeru konta.

*******

OGŁOSZENIE
WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH


Proszę o dostarczanie do księgowości SP 12 przy ul. Ken 1a, rachunków oraz faktur, w celu odbioru stypendium szkolnego.

W miesiącu kwietniu nastąpi wypłata stypendiów za m-c styczeń, luty , marzec i kwiecień do kwoty 512 zł

W miarę możliwości proszę o podawanie numeru konta.

*******


Ogłoszenie

Wypłata stypendiów szkolnych
Proszę o dostarczanie do księgowości Sp 12 przy ul. Ken 1a, rachunków oraz faktur, w celu odbioru stypendium szkolnego.
W miesiącu kwietniu nastąpi wypłata stypendiów za m-c styczeń, luty i marzec do kwoty 384 zł
W miarę możliwości proszę o podawanie numeru konta.

********

REKRUTACJA
w Szkole Podstawowej Nr 12
przy ul Komisji Edukacji Narodowej 1 a


(dotyczy naboru do oddziałów przedszkolnych)

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionych kart zgłoszenia dziecka
do oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2011/2012
do dnia 08.04.2011r.


nabór do przedszkoli i oddz. "0" w szkołach podstawowych

nabór do oddziału przedszkolnego

nabór do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 2011.

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej 2011.


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

**********

Projekt Edukacyjny
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy"

współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
i budżet państwa

czytaj...

********

Okno na Podlasie w naszej szkole
otwórz...

********


AKTUALNOŚCI
KONTAKT

szablony stron