Koło Przyjaciół Książki

KOŁO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

Koło Przyjaciół Książki tworzy aktyw biblioteczny i klasowi łącznicy biblioteczni.

Działalność koła ma na celu:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów;
 • rozbudzanie czytelnictwa;
 • pozyskanie jak największej grupy uczniów do prac na rzecz propagowania czytelnictwa;
 • włączenie uczniów w reklamę biblioteki na terenie szkoły;
 • uczenie współdziałania w zespole;
 • uczenie odpowiedzialności i systematyczności.

Jest to propozycja zajęć dla uczniów z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas IV–VI.

Przy kole funkcjonują 3 sekcje:

 • porządkowa;
 • kulturalno–oświatowa;
 • plastyczna.

Zadania poszczególnych sekcji:

 1. sekcja porządkowa:
  • pomoc w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;
  • prace techniczne (pieczętowanie książek nowych, naprawa książek zniszczonych, foliowanie, porządkowanie książek na półkach);
  • pomoc w prowadzeniu statystyki wypożyczeń.
 2. sekcja kulturalno – oświatowa:
  • pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzeniu konkursów czytelniczych i recytatorskich;
  • pomoc uczniom mającym kłopoty z poszukiwaniem informacji w księgozbiorze podręcznym;
  • głośne czytanie książek uczniom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
  • polecanie koleżankom i kolegom ciekawych książek;
  • zapoznawanie uczniów z nowościami wydawniczymi.
 3. sekcja plastyczna:
  • wykonywanie wystawek i gazetek tematycznych;
  • przygotowywanie dekoracji i oprawy plastycznej do wszelkiego rodzaju uroczystości bibliotecznych;
  • zaprojektowanie „logo” koła;
  • wykonywanie napisów informacyjnych.
Do góry