Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców :

Anna Klimaszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców – VI E
Sylwia Jakubowska - V-ce Przewodniczący Rady Rodziców – Gimnazjum II B
Katarzyna Waszczuk- Sekretarz – I A

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Mosiej – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – V C
Elżbieta Zalewska – członek Komisji Rewizyjnej – IV H
Emilia Fadejew – członek Komisji Rewizyjnej - III C
Luiza Adamska - członek Komisji Rewizyjnej – II A Gimnazium

Adres email do kontaktów rady rodziców: radarodzicowspnr12@gmail.com

Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 50 zł

Kwota za drugie dziecko wynosi 40 zł

Każde kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
24 8060 0004 0003 4021 2000 0010

u wychowawcy klasy lub w pokoju C1-15 (kadry)

Opłata za obiady:

Konto numer:

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Konto numer:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

Wpłaty na środki czystości wynosi:

10zł na rok /na konto RR lub u wychowawcy/

woda z fontanny 2,50zł 

Ponadto informujemy, iż wpłat na wyprawkę do świetlicy  50 zł/rok dokonujemy także przelewem na konto RR lub uiszczamy opłatę u wychowawcy klasy.

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Rodziców

rozmiar: 221 B PDF pobierz
Do góry