Rada rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Wojciech Rędziński -    Przewodniczący - kl.    VII    b

Inga Cisz - V-ce Przewodnicząca - Przedszkole Biedronki

Emilia Fadejew - Sekretarz - kl. VII a

 

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Wilczewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej    - kl. III f

Izabela Fajkowska - członek Komisji Rewizyjnej – kl. IV a

Aneta Wyszyńska - członek Komisji Rewizyjnej – kl. III c

Kontakt z Radą Rodziców po wcześniejszym umówieniu przez e-mail: r.rodzicow12@gmail.com

 

Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 50 zł.

Kwota za drugie dziecko wynosi 40 zł.

Każde kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców Sp12 w Białymstoku:

83 8060 0004 0020 5450 2000 0010

lub u wychowawcy klasy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

  

Wpłata na środki czystości wynosi:

10zł na rok / na konto RR lub u wychowawcy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

   

Wpłata na wodę z fontanny:

3 zł na rok / na konto RR lub u wychowawcy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

  

Wyprawka do świetlicy:

50 zł na rok / na konto RR lub u wychowawcy klasy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

  

Opłata za obiady:

Wpłat prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku:

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

  

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Wpłat prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

Regulamin Rady Rodziców

rozmiar: 221 B PDF pobierz
Do góry