Rada rodziców

Rok szkolny 2019/2020

 

Rada Rodziców ustaliła następujące dyżury:

poniedziałek od 9:00 do 11:00

środa od 10:00 do 12:00

 

w te dni można dokonywać wpłat na Radę Rodziców, środki czystości, wodę i wyprawkę do świetlicy. Wpłaty przyjmujemy w pokoju C-1/5 (wejście od strony podstawówki).

Prezydium Rady Rodziców :

Anna Klimaszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców – VIII E
Justyna Mróz - V-ce Przewodnicząca  - kl VIII C
Katarzyna Waszczuk- Sekretarz – II A

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Mosiej - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  - kl VIIC
Anna Stocka - członek Komisji Rewizyjnej - kl V C
Emilia Fadejew - członek Komisji Rewizyjnej - kl V A

Adres email do kontaktów rady rodziców: radarodzicow12@op.pl

Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 50 zł

Kwota za drugie dziecko wynosi 40 zł

Każde kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
24 8060 0004 0003 4021 2000 0010

u wychowawcy klasy lub w pokoju C-1/5  (wejście od strony podstawówki)

Opłata za obiady:

Konto numer:

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Konto numer:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

Wpłata na środki czystości wynosi:

10zł na rok /na konto RR lub u wychowawcy/

woda z fontanny 3 zł 

Ponadto informujemy, iż wpłat na wyprawkę do świetlicy  50 zł/rok dokonujemy także przelewem na konto RR lub uiszczamy opłatę u wychowawcy klasy.

Regulamin Rady Rodziców

rozmiar: 221 B PDF pobierz
Do góry