Dokumenty

Zarządzenia Dyrektora

Zawiadomienie o wyborze 02_EFS_2018.pdf

rozmiar: 455.04 KB PDF pobierz

Zapytanie pomoce dydaktyczne 02_EFS_2018.pdf

rozmiar: 494.86 KB PDF pobierz

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 02_EFS_2018.pdf

rozmiar: 712.32 KB PDF pobierz

Zał. nr 2. Formularz ofertowy 02_EFS_2018.docx

rozmiar: 120.53 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3. oświadczenie 02_EFS_2018.docx

rozmiar: 75.7 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3a oświadczenie 02_EFS_2018.docx

rozmiar: 80.19 KB DOCX pobierz

Zał.nr 4. umowa projekt 02_EFS_2018.pdf

rozmiar: 478.66 KB PDF pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.EFS.2018.pdf

rozmiar: 418.68 KB PDF pobierz

Zapytanie pomoce dydaktyczne 01_EFS_2018..pdf

rozmiar: 486.8 KB PDF pobierz

Zał. nr 1. Opis przedmiotu 01_EFS_2018.pdf

rozmiar: 514.08 KB PDF pobierz

Zał. nr 2. Formularz ofertowy 01_EFS_2018.docx

rozmiar: 88.18 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3. oświadczenie 01_EFS_2018.docx

rozmiar: 75.86 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3a oświadczenie 01_EFS_2018.docx

rozmiar: 80.04 KB DOCX pobierz

Zał.nr 4. 01_EFS_2018_umowa.pdf

rozmiar: 468.31 KB PDF pobierz

Zawiadomienie 12.12.2017 cz. I i II.pdf

rozmiar: 350.62 KB PDF pobierz

Zawiadomienie 08_EFS_2017 07.12.2017.pdf

rozmiar: 554.14 KB PDF pobierz

Zawiadomienie 07_EFS_2017 07.12.2017.pdf

rozmiar: 549.09 KB PDF pobierz

Zał. nr 4. 08_EFS_2017_umowa.pdf

rozmiar: 464.44 KB PDF pobierz

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 08_EFS_2017.pdf

rozmiar: 512.58 KB PDF pobierz

Zapytanie pomoce dydaktyczne 08_EFS_2017.pdf

rozmiar: 403.84 KB PDF pobierz

Zał. nr 2. Formularz ofertowy 08_EFS_2017.docx

rozmiar: 88 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3a oświadczenie 08_EFS_2017.docx

rozmiar: 79.84 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3. oświadczenie 08_EFS_2017.docx

rozmiar: 75.63 KB DOCX pobierz

UNIEWAŻNIENIE cz.III.docx.pdf

rozmiar: 87 B PDF pobierz

Zał. nr 2a do zapytania 07_EFS_2017.docx

rozmiar: 80.05 KB DOCX pobierz

Zapytanie ofertowe 07.EFS.2017.docx

rozmiar: 90.13 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3 do zapytania 07_EFS_2017 Wykaz_doświadczenia.docx

rozmiar: 72.06 KB DOCX pobierz

Zał. nr 4 do zapytania 07_EFS_2017.docx

rozmiar: 79.55 KB DOCX pobierz

Zał. nr 1 do zapytania 07_EFS_2017.docx

rozmiar: 82.34 KB DOCX pobierz

Zał. nr 2 do zapytania 07_EFS_2017.docx

rozmiar: 81.93 KB DOCX pobierz

Zał. nr 5 do zapytania 07_EFS_2017_Wzór programu zajęć.docx

rozmiar: 72.89 KB DOCX pobierz

Zał. nr 3a oświadczenie 06_EFS_2017.docx

rozmiar: 79.72 KB DOCX pobierz

informacja o aktualizacji załączników.docx

rozmiar: 11.14 KB DOCX pobierz

Zał.nr 4. 06_EFS_2017_umowa.pdf

rozmiar: 466.1 KB PDF pobierz

Zał. nr 2. Formularz ofertowy 06_EFS_2017.pdf

rozmiar: 670.46 KB PDF pobierz

Zał. nr 1. Opis przedmiotu.pdf

rozmiar: 680.5 KB PDF pobierz

Zapytanie pomoce dydaktyczne 06_EFS_2017.pdf

rozmiar: 403.72 KB PDF pobierz

Zał. nr 3. oświadczenie.docx

rozmiar: 75.8 KB DOCX pobierz

UNIEWAŻNIENIE 20.10.2017.docx

rozmiar: 77.26 KB DOCX pobierz

Zawiadomienie 20.10.2017.docx

rozmiar: 79.24 KB DOCX pobierz

Zarządzenie 1/2016

rozmiar: 336.22 KB PDF pobierz

Zarządzenie 9/2015

rozmiar: 480.11 KB PDF pobierz

Zarządzenie 7/2014

rozmiar: 60 B PDF pobierz

Dokumenty szkolne

STATUT.pdf

rozmiar: 642.6 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania.pdf

rozmiar: 368.02 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły.pdf

rozmiar: 275.26 KB PDF pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

rozmiar: 742.81 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonow komorkowych

rozmiar: 198 KB PDF pobierz

Regulamin stroju uczniowskiego

rozmiar: 145.24 KB PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716.72 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej .pdf

rozmiar: 226.34 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88.61 KB PDF pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

rozmiar: 547.55 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego.pdf

rozmiar: 424.66 KB PDF pobierz
Do góry