Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY.pdf

rozmiar: 720,22 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły

rozmiar: 275,26 KB PDF pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

rozmiar: 547,55 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonów komórkowych przez uczniów.pdf

rozmiar: 285,81 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania uczniów.pdf

rozmiar: 478,19 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.pdf

rozmiar: 342,04 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej

rozmiar: 226,34 KB PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716,72 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88,61 KB PDF pobierz

Regulamin Monitoringu Wizyjnego.pdf

rozmiar: 530,58 KB PDF pobierz

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO.pdf

rozmiar: 199,35 KB PDF pobierz

REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU.pdf

rozmiar: 308,36 KB PDF pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania 2021-2022.pdf

rozmiar: 231,85 KB PDF pobierz

Procedura organizacji zajęć opiekunczych w dni wolne od zajeć dydaktycznych.pdf

rozmiar: 632,49 KB PDF pobierz

Procedura bezpieczeństwa od 01.09.2021.pdf

rozmiar: 661 KB PDF pobierz

załącznik nr 1.pdf

rozmiar: 536,67 KB PDF pobierz

załacznik nr 2.pdf

rozmiar: 338,38 KB PDF pobierz

załącznik nr 3.pdf

rozmiar: 554,02 KB PDF pobierz

załacznik nr 4.pdf

rozmiar: 300,36 KB PDF pobierz

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2021-2022.pdf

rozmiar: 704,59 KB PDF pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022.pdf

rozmiar: 865,03 KB PDF pobierz

Procedura zawieszenia zajęć od 01.09.2021.pdf

rozmiar: 375,24 KB PDF pobierz
Do góry