Dokumenty szkolne

Statut szkoły.pdf

rozmiar: 596,7 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły

rozmiar: 275,26 KB PDF pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

rozmiar: 547,55 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonow komorkowych

rozmiar: 198 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania ucznia.pdf

rozmiar: 472,78 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.pdf

rozmiar: 342,04 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej

rozmiar: 226,34 KB PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716,72 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88,61 KB PDF pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny 2019 20.pdf

rozmiar: 432,18 KB PDF pobierz

Regulamin Monitoringu Wizyjnego.pdf

rozmiar: 530,58 KB PDF pobierz

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 19-20.pdf

rozmiar: 459,45 KB PDF pobierz

Procedura organizacji zajęć opiekunczych w dni wolne od zajeć dydaktycznych.pdf

rozmiar: 295,01 KB PDF pobierz

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO_2019.pdf

rozmiar: 199,35 KB PDF pobierz
Do góry