Dokumenty szkolne

Statut szkoły.pdf

rozmiar: 708,32 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły

rozmiar: 275,26 KB PDF pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

rozmiar: 547,55 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonów komórkowych przez uczniów.pdf

rozmiar: 285,81 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania uczniów.pdf

rozmiar: 478,19 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.pdf

rozmiar: 342,04 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej

rozmiar: 226,34 KB PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716,72 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88,61 KB PDF pobierz

Regulamin Monitoringu Wizyjnego.pdf

rozmiar: 530,58 KB PDF pobierz

Procedura organizacji zajęć opiekunczych w dni wolne od zajeć dydaktycznych.pdf

rozmiar: 295,01 KB PDF pobierz

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO_2019.pdf

rozmiar: 199,35 KB PDF pobierz

REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU.pdf

rozmiar: 308,36 KB PDF pobierz

Procedura bezpieczeństwa obowiązujaca od 01.09. 2020.pdf

rozmiar: 396,07 KB PDF pobierz

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2020-21.pdf

rozmiar: 543,16 KB PDF pobierz

Program wychowawczo- profilaktyczny 2020_ 2021.pdf

rozmiar: 759,91 KB PDF pobierz
Do góry