Dokumenty

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie 1/2016

rozmiar: 336.22 KB PDF pobierz

Zarządzenie 9/2015

rozmiar: 480.11 KB PDF pobierz

Zarządzenie 7/2014

rozmiar: 60 B PDF pobierz

Dokumenty szkolne

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

rozmiar: 398.79 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania

rozmiar: 367.86 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonow komorkowych

rozmiar: 198 KB PDF pobierz

Regulamin stroju uczniowskiego

rozmiar: 145.24 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły

rozmiar: 343 KB PDF pobierz

Program poprawy efektywnosci

rozmiar: 283 B PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716.72 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

rozmiar: 184.5 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy

rozmiar: 135.14 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88.61 KB PDF pobierz

Regulamin samorządu uczniowskiego

rozmiar: 314.89 KB PDF pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

rozmiar: 742.81 KB PDF pobierz
Do góry