Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22:

12 listopada 2021 r. (piątek)

07 stycznia 2022 r. (piątek)

25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)

02 maja 2022 r. (poniedziałek)

24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

 Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

 

Do góry