Kalendarz

 

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31.12.2019 r.

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Cerkwi Prawosławnej

07.01.2020 r.

Ferie zimowe

20.01 – 2.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04 - 14.04.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustala się:

 

 

Decyzją dyrektora szkoły dni 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (związku ze zmianą terminów egzaminów ósmoklasisty). 

Przypominamy, że dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje piątek 12 czerwca.

 

 

 

- 31 października 2019 r. (czwartek)

- 7 stycznia 2020 r. (wtorek)

- 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

- 24 kwietnia 2020 r. (piątek)

- 12 czerwca 2020 r. (piątek)

 

 

 

Do góry