Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe

25.01 – 7.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04 - 6.04.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustala się:

  

- 7, 8 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek)

- 12 lutego 2021 r. (piątek)

- 30 kwietnia 2021 r. (piątek)

- 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

- 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Do góry