Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok

tel.: 85 679 38 80

Adres e-mail: sekretariat@sp12bialystok.pl

W chwili obecnej szkoła prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy. Nabór prowadzony jest do 28.06.2018r.

Informacje o wolnych stanowiskach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły w zakładce Nabór.

Część GIMNAZJUM:

nr tel. 85 679 38 80

Wewnętrzne numery:

209 Kasa O D P I S Y  O B I A D O W E

100 Sekretariat

101 Portiernia

104 Księgowość

103 Kadry

105 Pielęgniarka

106 Pedagog p. Warejko

107 Psycholog p. Norowska – Łaban

108 Konserwator

110 Katedra w-f

114 Biblioteka

115 pok. Nauczycielski

Część PODSTAWÓWKI:

nr tel. 85 679 38 80

Wewnętrzne numery:

209 Kasa O D P I S Y  O B I A D O W E

201 Portiernia

205 Pielęgniarka

206 Pedagog p. Hajduczenia

207 Pedagog p. Czeropska

208 Konserwator

210 Świetlica

212 Logopeda

214 Biblioteka

215 pok. Nauczycielski

216 Intendent 

Tel. komórkowy: 532 451 671

Inspektor Ochrony danych        iod@sp12.bialystok.plDo góry