Festiwal Kultur

W wielokulturowym rytmie

 

      Od jedenastu lat pomysłem Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku na kształtowanie w dzieciach i młodzieży właściwie rozumianej postawy tolerancji i wrażliwości na odmienność narodową, religijną czy kulturową jest Festiwal Kultur. Organizując Festiwal, przybliżamy – w formie artystycznej – różnorodność kultur naszego miasta i regionu, które w przeszłości funkcjonowały jako miejsce współistnienia wielu narodów i religii. Staramy się dzięki tej imprezie współtworzyć i wypełniać przestrzeń międzykulturową w mieście Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka esperanto.

      Kulturowe prezentacje artystyczne w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych w atmosferze święta i radości budują postawę autentycznego otwarcia się przedstawicieli młodego pokolenia na inne społeczności. Są też czynnikiem, który pozwala poszukiwać jedności, a zarazem kształtować pozytywne postawy społeczne młodzieży wobec wielokulturowości.

      Tegoroczna XI edycja Festiwalu Kultur (24 kwietnia 2018 r.) miała wydźwięk szczególny, ponieważ przypadła na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyła się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatami medialnymi: Telewizji Białystok, Radia Białystok, Kuriera Porannego, Wrót Podlasia i Twojej Telewizji Regionalnej. Nasze przedsięwzięcie miało na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych. Jej adresatami były dzieci, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i regionu, a także mieszkańcy Białegostoku. 24 kwietnia 2018 r. w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego po raz jedenasty spotkali się wszyscy ci, którym bliska jest idea krzewienia i kultywowania wielokulturowości Podlasia. Festiwal od lat obejmuje następujące działania:

-        prezentację stoiska kulturowego (np. pamiątki, stroje regionalne, potrawy, itp.) – zgłoszono 6 stoisk,

-        prezentację artystyczną na żywo (np. taniec, piosenka, legenda, wiersz itp.) – zgłosiło się 14 zespołów.

 

      Podczas występów artystycznych na scenie i na stoiskach barwnie i efektownie prezentowana była kultura rodzima /polska/ oraz kultury mniejszości narodowych zamieszkujących /obecnie bądź dawniej/ nasz region tj. tatarskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, czeczeńskiej, rosyjskiej, żydowskiej z całą swą oryginalnością, kolorytem i smakiem.

      Jak zawsze mogliśmy podziwiać piękne występy o charakterze wielokulturowym przygotowane przez Wesołą Dwunastkę, Samorządowe Ognisko Baletowe, grupę z Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego, Kurpie Zielone, zespół Kazka z Gródka, Padlaski Wianok, dziewczęcy zespół ludowy Jarzębinki z Juchnowca oraz Podlaskie Promyki z Supraśla. Tatarską oryginalnością na pewno zachwycił tatarski zespół Buńczuk. Swoistego kolorytu dodał Festiwalowi niewątpliwie dynamiczny występ zespołu Ranok z Bielska Podlaskiego. Wielką radość sprawiła nam kolejna wizyta i występ zespołu z liceum  w Brześciu. Mogliśmy też posłuchać świetnego wykonania dziecięcej grupy UKU – donaco Bjalistoko oraz Kwartetu Rodzinnego Ostapczuk. Festiwalowe prezentacje zakończył i niewątpliwie uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Białymstoku. Wszystkim występującym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, opiekunom zespołów, organizatorom stoisk kulturowych, dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół i wspomagającym Festiwal rodzicom należą się wielkie podziękowania, czego wyrazem były okazjonalne dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

      Festiwal Kultur spotyka się od lat z szerokim oddźwiękiem wśród uczniów  i nauczycieli szkół białostockich oraz regionu, stał się okazją do zaprezentowania inicjatyw podejmowanych w szkołach na rzecz przybliżenia tradycji i kultur różnych narodów. Pozwolił również na poszukiwanie – ważnej w naszym współczesnym świecie – jedności w różnorodności. A piękno polskiej tradycji pokazuje, że jest to możliwe.

 

Katarzyna Andryszewska – wicedyrektor SP 12 w Białymstoku, organizator Festiwalu Kultur

 


 

Patronat Honorowy:

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół

i Placówek Kulturalno-Oświatowych

województwa podlaskiego

 

        Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku jako organizator Festiwalu Kultur serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych, a także mieszkańców do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu.

       Impreza odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatami medialnymi: Telewizji Białystok, Radia Białystok, Kuriera Porannego, Twojej Telewizji Regionalnej TTR i Wrót Podlasia. Nasze przedsięwzięcie ma na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych. Jej adresatami są dzieci, rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych miasta Białegostoku i regionu.

        Organizując Festiwal, przybliżamy – w formie artystycznej – różnorodność kultur naszego miasta i regionu, które w przeszłości funkcjonowały jako miejsce współistnienia wielu narodów i religii. Staramy się dzięki tej imprezie współtworzyć    i wypełniać przestrzeń międzykulturową w mieście Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka esperanto.

        Kulturowe prezentacje artystyczne w wykonaniu wspaniałych zespołów dziecięcych i młodzieżowych w atmosferze święta i radości budują postawę autentycznego otwarcia się przedstawicieli młodego pokolenia na inne społeczności. Są też czynnikiem, który pozwala poszukiwać jedności, a zarazem kształtować pozytywne postawy społeczne młodzieży wobec wielokulturowości.

        Festiwal spotyka się od lat z szerokim oddźwiękiem wśród uczniów i nauczycieli szkół białostockich oraz regionu, stał się okazją do zaprezentowania inicjatyw podejmowanych w szkołach na rzecz przybliżenia tradycji i kultur różnych narodów. Pozwolił również na poszukiwanie – ważnej w naszym współczesnym świecie – jedności w różnorodności.    

        W bieżącym roku szkolnym (24 kwietnia 2018 r.) w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się jedenasta jego edycja, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy w godzinach 12.00-16.00.

 

Patronat medialny:


Regulamin FK.doc.pdf

rozmiar: 47 B PDF pobierz
Do góry