Miasto i region w Unii Europejskiej

Organizatorzy

       XVI edycji  Wojewódzkiego Konkursu  Poetyckiego

 

„Miasto i region w Unii Europejskiej” zapraszają serdecznie do udziału w lirycznych potyczkach.

Warunkiem uczestnictwa jest napisanie jednego lub dwóch utworów poetyckich związanych z tematyką konkursu oraz przesłanie na adres szkoły do dnia 6 kwietnia 2020r.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną zaproszone na uroczystość osobnym powiadomieniem.

 

W załączeniu:

-regulamin konkursu,

-oświadczenie rodzica lub opiekuna.

 


W dniu 9 maja 2017r. odbyła się 13 edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej”. Na konkurs wpłynęło 72 wierszy ze szkół województwa podlaskiego. Zostały przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia. Konkursowi poetyckiemu towarzyszy od lat szkolny konkurs plastyczny. W tej kategorii przyznano 5 nagród oraz 2 wyróżnienia. Zaproszeni goście, uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali tomik poezji, w którym zostały zamieszczone wiersze nagrodzonych uczniów oraz reprodukcje nagrodzonych prace plastycznych. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli pokaz gimnastyki artystycznej pod kierunkiem Pani Anny Sokołowskiej. Następnie zaś udali się na poczęstunek, który stał się spotkaniem integracyjnym młodych twórców regionu oraz ich opiekunów.

Eugenia Pietryszyk

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego

„Miasto i region w Unii Europejskiej”

Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Cele:

 • Wyeksponowanie bogactwa i różnorodności regionu w dobie integracji europejskiej
 • Rozbudzenie zainteresowania językiem poezji
 • Promocja twórczości własnej uczniów

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych województwa podlaskiego.
 • Warunkiem uczestnictwa jest napisanie jednego lub dwóch utworów poetyckich związanych z tematyką konkursu.
 • Konkurs składa się z trzech etapów:
  • opiekun szkolny typuje uczniów i przygotowuje do uczestnictwa w konkursie,
  • szkolna komisja konkursowa przeprowadza eliminacje szkolne i przesyła wyróżnione utwory na adres organizatora,
  • wojewódzka komisja dokonuje kwalifikacji nadesłanych prac.
 • Praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko autora, klasa;
  • nazwa szkoły, telefon;
  • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku przy ul. KEN 1A lub wysłać pocztą do dnia19 kwietnia 2017 r.
 • Wiersze osób nagrodzonych i wyróżnionych zostaną opublikowane w tomiku poezji.
 • Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica (w załączeniu).
 • Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 9 maja 2017 r. o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku, ul.Komisji Edukacji Narodowej 1A

Kontakt telefoniczny z organizatorem (Eugenią Pietryszyk) pod numerem telefonu szkoły: 85-679-38-80

REGULAMIN
VI edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego

Miasto i region w Unii Europejskiej

Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Namaluj pracę plastyczną (dowolną techniką) związaną z powyższym tematem konkursu.

 1. W pracy wyeksponuj symbole lub znaczące cechy miasta, regionu, Unii Europejskiej, np. żubr, Pogoń Litewska, Pałac Branickich, 12 gwiazdek unijnych.
 2. Prace należy dostarczyć Pani Annie Jakubowskiej do dn.12.04.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 9.05. 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

Organizatorzy:

Anna Jakubowska

Eugenia Pietryszyk

Lista osób nagrodzonych

rozmiar: 36,48 KB PDF pobierz

Lista osób wyróżnionych

rozmiar: 171,53 KB PDF pobierz

Nagrody za prace plastyczne

rozmiar: 163,96 KB PDF pobierz

Oświadczenie

rozmiar: 189,13 KB PDF pobierz
Do góry