Patriotyczne Śpiewanie


Zaproszenie na jubileuszową edycję Patriotycznego Śpiewania 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 2017
- niech znów popłynie z serca śpiew pokoleń!

Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste, wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na celu uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego mottem jest myśl Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem, ani przeglądem- jest pomysłem na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy spotykają na nim wielopokoleniowo, nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w takim gronie stanowi o trwałej i głębokiej wartości spotkania, którą tworzą sami jego uczestnicy.

Od sześciu lat Patriotyczne Śpiewanie jest wydarzeniem towarzyszącym Wojewódzkim Obchodom Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Patriotyczne Śpiewanie 2017 odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Twoja Telewizja Regionalna.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów placówek oświatowych województwa podlaskiego oraz mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Uroczyste spotkanie miejskie, w którym wezmą bezpośredni udział przedstawiciele szkół miasta Białegostoku (trzyosobowe delegacje uczniów z nauczycielem i rodzicem) odbędzie się 9 XI 2017 r. o godz. 12.00 w sali WOAK-u (ul. Św. Rocha 14). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału delegacji szkoły w PŚ 2017 (formularz on-line). Termin wysyłania zgłoszeń - 27 X 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu także mieszkańców Białegostoku.

Jednocześnie zapraszamy placówki oświatowe województwa podlaskiego do udziału w Patriotycznym Śpiewaniu poprzez zorganizowanie podobnych spotkań we własnych siedzibach lub innych, ustalonych przez placówki miejscach, np. w kościele na terenie swojej parafii.

Zachęcamy, aby zebrani na swoich szkolnych uroczystościach uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni kombatanci i goście, mieszkańcy miejscowości, wspólnie zaśpiewali kilka pieśni i piosenek patriotycznych. Ważne jest zachowanie formuły spotkania - cała uroczystość polega na wspólnym śpiewaniu, umożliwienie dostępu do tekstów piosenek wszystkim uczestnikom, zaśpiewanie ( w miarę możliwości) wszystkich zwrotek piosenki. Chóry, zespoły czy soliści mogą uczestniczyć w uroczystości, ale ich rola powinna ograniczyć się do poprowadzenia śpiewu, a nie do występu. Zainteresowanym szkołom udostępniamy gotowe prezentacje multimedialne piosenek, teksty zebrane w śpiewniku, nagrania audio, przykładowy scenariusz spotkania, prezentacje multimedialne do oglądania. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału placówki w PŚ 2017 (formularz on-line). Termin wysyłania zgłoszeń - 27 X 2017 r.

Organizatorom bardzo zależy na zebraniu informacji o przebiegu spotkania w Państwa placówce, dlatego uprzejmie prosimy o wysłanie kilku zdjęć i krótkiego sprawozdania z przebiegu uroczystości w Państwa Placówce wg wzoru (formularz on-line) w terminie do 20 XI 2017 r.

Formularz kart zgłoszeń i wzór sprawozdania oraz wszelkie materiały multimedialne do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce: Nasze przedsięwzięcia - Patriotyczne Śpiewanie.

Lista placówek uczestniczących w Patriotycznym Śpiewaniu będzie wyświetlona na ekranie podczas uroczystego spotkania miejskiego, zamieszczona w Śpiewniku pieśni i piosenek patriotycznych - pamiątce ze spotkania, w sprawozdaniach do osób, które objęły przedsięwzięcie honorowym i medialnym patronatem oraz w fotorelacji przygotowanej w formie pliku filmowego i umieszczonej na stronie

Dzień 11 listopada to święto Polski, naszej Ojczyzny.

Żyjemy dziś w kraju bogatym swą historią, mową i sztuką. I trzymamy w swoich rękach te trzy kwiaty, odziedziczone po naszych przodkach. Uczyńmy wszystko, by wciąż kwitły, a nasz kraj trwał dalej... (Parafraza słów piosenki Marka Grechuty Ojczyzna).

UCZCIJMY RAZEM NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

Karta zgłoszenia udziału delegacji szkoły w PŚ 2017

Karta zgłoszenia udziału placówki w PŚ 2017

Sprawozdanie

List przewodni do dyrektorów szkół Białegostoku

List przewodni do dyrektorów placówek województwa podlaskiego

Prezentacje multimedialne (do pobrania):

Prezentacje multimedialne (do śpiewania) w formacie avi

Prezentacje multimedialne (do śpiewania) w formacie pps:

Uwaga! Powyższe materiały nie służą celom marketingowym – użyczamy je wyłącznie na potrzeby Patriotycznego Śpiewania - świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Zapraszamy do obejrzenia:

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2015– uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2015

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2015 w placówkach:

Patriotyczne Śpiewanie- 2015 placówki woj. podlaskiego

Reportaż uczniowskiej sekcji reporterskiej z SP 12 z Patriotycznego Śpiewania 2015(wywiady z uczestnikami uroczystego potkania miejskiego ):

Reportaż z Patriotycznego Śpiewania 2015 w Spodkach szkolnej sekcji reporterskiej

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2014

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2014 placówki woj. podlaskiego

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2013

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2013 placówki woj. podlaskiego

Do góry