Patriotyczne Śpiewanie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 2019
- niech znów popłynie z serca śpiew pokoleń!

Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste, wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na celu uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego mottem jest myśl Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem, ani przeglądem- jest pomysłem na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy spotykają na nim wielopokoleniowo, nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w takim gronie stanowi o trwałej i głębokiej wartości spotkania, którą tworzą sami jego uczestnicy.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów placówek oświatowych województwa podlaskiego oraz mieszkańców do udziału w Patriotycznym Śpiewaniu 2019.

Uroczyste spotkanie miejskie, w którym wezmą bezpośredni udział przedstawiciele szkół miasta Białegostoku odbędzie się 8 XI 2019 r. o godz. 12.00 w sali WOAK-u (ul. Św. Rocha 14). 

Serdecznie zapraszamy także placówki oświatowe województwa podlaskiego do udziału w Patriotycznym Śpiewaniu poprzez zorganizowanie podobnych spotkań we własnych siedzibach lub innych, ustalonych przez placówki miejscach, np. w kościele na terenie swojej parafii.

Wszelkie materiały pomocne przy realizacji spotkań znajdują się na stronie:  www.sp12białystok.pl (Patriotyczne Śpiewanie 2019)

Organizatorom bardzo zależy na zebraniu informacji o przebiegu spotkania w Państwa placówce, dlatego uprzejmie prosimy o wysłanie kilku zdjęć i krótkiego sprawozdania z przebiegu uroczystości w Państwa Placówce wg wzoru (formularz on-line) w terminie do 19 XI 2019 r.

Dzień 11 listopada to święto Polski, naszej Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przyczyni się do umocnienia patriotyzmu oraz integracji społeczności szkolnych i lokalnych na Podlasiu.

Patriotyczne Śpiewanie w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku:

14 listopada 2019r.

     1. 8:40-9:15 - 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6d, 6h, 7f, 7g, 8a

2. 9.20-09.55 - 0a, 0b,1a, 1e, 1f, 2a, 2c, 2f, 3a, 3b, 3d

                            3. 10.00-10.35 -1b, 1c, 1d, 2b, 2d, 2e, 3c, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c                 

   4. 10:55-11:30 - 5i, 6b, 6c, 6e, 6g, 6i, 7c, 8c, 8e, 8g, 8h

     5. 11:50-12:25 - 5g, 5h, 6f, 6j, 7a, 7b, 7d, 7e, 8b, 8d, 8f

PATRIOTYCZNYM ŚPIEWANIEM UCZCIJMY RAZEM 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im Zygmunta Glogera w Białymstoku i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Patronat honorowy:

Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego,

IPN Oddział w Białymstoku i NSZZ Solidarność Oświaty Białystok.  

Patronat medialny:

Polskie Radio Białystok i TVP 3 Białystok.


DELEGACJE PLACÓWEK, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI W "SPODKACH"

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI  W PLACÓWKACH WOJ. PODLASKIEGO

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów:
Ewa Sokolińska tel. 660 41 70 11,
ewa.sokolinska@sp12.bialystok.pl
Jolanta Zajkowska tel. 502 964 915,
Jolanta.Zajkowska@sp12.bialystok.pl

                                          

Prezentacje multimedialne (do oglądania):

Prezentacje piosenek do śpiewania


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 2018
- niech znów popłynie z serca śpiew pokoleń!

Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste, wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego mottem jest myśl Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem, ani przeglądem- jest pomysłem na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy spotykają na nim wielopokoleniowo, nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w takim gronie stanowi o trwałej i głębokiej wartości spotkania, którą tworzą sami jego uczestnicy.

Przedsięwzięcie „Patriotyczne Śpiewanie 2018” zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.   

  

Patronat Narodowy ustanowiony został przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków. „Patriotyczne Śpiewanie 2018” zostało uznane za wartościową inicjatywę, godną uczczenia w ten wyjątkowy sposób wielkiego narodowego jubileuszu.

Patronat Honorowy: Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, IPN Oddział w Białymstoku i NSZZ Solidarność Oświaty Białystok.  

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów placówek oświatowych województwa podlaskiego oraz mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Uroczyste spotkanie miejskie, w którym wezmą bezpośredni udział przedstawiciele szkół miasta Białegostoku (trzyosobowe delegacje uczniów z nauczycielem i rodzicem) odbędzie się 9 XI 2018 r. o godz. 12.30 w sali WOAK-u (ul. Św. Rocha 14). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału delegacji szkoły w PŚ 2018Termin wysyłania zgłoszeń - 26 X 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu także mieszkańców Białegostoku.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, oprócz głównego wydarzenia w „Spodkach, obejmuje także inicjatywy lokalnych spotkań „Patriotycznego Śpiewania 2018” w placówkach zgłoszonych do udziału w przedsięwzięciu.

Sedecznie zapraszamy placówki oświatowe województwa podlaskiego do udziału w Patriotycznym Śpiewaniu poprzez zorganizowanie podobnych spotkań we własnych siedzibach lub innych, ustalonych przez placówki miejscach, np. w kościele na terenie swojej parafii.

Zachęcamy, aby zebrani na swoich szkolnych uroczystościach uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni kombatanci i goście, mieszkańcy miejscowości, wspólnie zaśpiewali kilka pieśni i piosenek patriotycznych. Ważne jest zachowanie formuły spotkania - cała uroczystość polega na wspólnym, wielopokoleniowym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału placówki w PŚ 2018Termin wysyłania zgłoszeń - 26 X 2018 r.

Wszelkie materiały pomocne przy realizacji spotkań znajdują się na stronie: www.sp12białystok.pl (Patriotyczne Śpiewanie 2018)

Organizatorom bardzo zależy na zebraniu informacji o przebiegu spotkania w Państwa placówce, dlatego uprzejmie prosimy o wysłanie kilku zdjęć i krótkiego sprawozdania z przebiegu uroczystości w Państwa Placówce wg wzoru (formularz on-line) w terminie do 19 XI 2018 r.

Formularz kart zgłoszeń i wzór sprawozdania oraz wszelkie materiały multimedialne do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce: Nasze przedsięwzięcia - Patriotyczne Śpiewanie.

Jesteśmy przekonani, że wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przyczyni się do umocnienia patriotyzmu oraz integracji społeczności lokalnych na Podlasiu.

Dzień 11 listopada to święto Polski, naszej Ojczyzny. Rok 2018 to rok szczególny, wyjątkowy - nasze pokolenie ma to szczęście i przywilej świętować w nim Stulecie Odzyskania Niepodległości. Zróbmy to razem wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne.

PATRIOTYCZNYM ŚPIEWANIEM UCZCIJMY RAZEM STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

 

 

Fotorelacja na stronie Kuriera Porannego ZOBACZ

Relacja w Obiektywie TVP3 Białystok ZOBACZ (ok.18.30 min.)

 

 

 

 


 

Uwaga! Powyższe materiały nie służą celom marketingowym – użyczamy je wyłącznie na potrzeby Patriotycznego Śpiewania - świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Zapraszamy do obejrzenia:

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2017 - uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie 2017 - Spodki

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2017 w placówkach:
Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2016 - uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie - Białostockie Spodki 2016

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2016 w placówkach:

Patriotyczne Śpiewanie 2016 - placówki woj. podlaskiego

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2015– uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2015

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2015 w placówkach:

Patriotyczne Śpiewanie- 2015 placówki woj. podlaskiego

Reportaż uczniowskiej sekcji reporterskiej z SP 12 z Patriotycznego Śpiewania 2015 (wywiady z uczestnikami uroczystego potkania miejskiego ):

Reportaż z Patriotycznego Śpiewania 2015 w Spodkach szkolnej sekcji reporterskiej

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2014

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2014 placówki woj. podlaskiego

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2013

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2013 placówki woj. podlaskiego

Do góry