Patriotyczne Śpiewanie

Jeszcze Polska nie zginęła…

- wielopokoleniowy śpiew ku chwale Ojczyzny i Jej Bohaterów

Dnia 9 listopada 2017 r. w białostockich Spodkach, jak co roku, uczciliśmy śpiewem patriotycznym Narodowe Święto Niepodległości. Zgromadzeni na spotkaniu liczni Goście: kombatanci, przedstawiciele władz, białostockich stowarzyszeń, organizacji i instytucji, harcerze, dyrektorzy placówek, uczniowie, nauczyciele i rodzice z 22 szkół miasta Białegostoku i okolic oraz mieszkańcy Białegostoku, donośnym śpiewem oddali hołd poległym za wolność naszej Ojczyzny.

Patriotyczne Śpiewanie odbyło się po raz dziesiąty. Patronat Honorowy nad tegoroczną, X edycją przedsięwzięcia, organizowanego z inicjatywy Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda.

W związku jubileuszem Patriotycznego Śpiewania 2017, do organizacji głównej uroczystości miejskiej, został utworzony Komitet Organizacyjny w osobach:

-        Pan Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski

-        Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty

-        Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

-        Pan Tadeusz Chwiedź – Prezes Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku

-        Pani Anna Satuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

-        Pan Cezary Jan Mielko – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Patriotyczne Śpiewanie 2017 odbywało się pod patronatem medialnym: Telewizji Polskiej Białystok, Polskiego Radia Białystok, Kuriera Porannego i Twojej Telewizji Regionalnej.

Jubileuszowe spotkanie Patriotycznego Śpiewania stało się okazją do uczczenia Roku Józefa Piłsudskiego (150. rocznica urodzin), Roku Rzeki Wisły i 75. rocznicy powołania Armii Krajowej, co znalazło swój wyraz w śpiewanych piosenkach.

Tradycyjnie już każdy uczestnik otrzymał biało – czerwoną wstążkę i pamiątkowy Śpiewnik pieśni i piosenek patriotycznych. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej Nr 12 imienia Zygmunta Glogera w Białymstoku, Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i Federacji Skautingu Europejskiego Skauci Europy.

Uroczystość rozpoczął Hejnał Białegostoku, zagrany na trąbce przez muzyka Opery i Filharmonii Podlaskiej – Pawła Pogodę. Po nim zobaczyliśmy symboliczny obraz dziejów naszej Ojczyzny w wykonaniu uczennic z kl. III g o profilu gimnastyka artystyczna, pod kierunkiem pani Anny Sokołowskiej. Potem popłynęły pieśni jak rzeka… Śpiewom przewodniczył zespół wokalny Wesoła Dwunastka, przygotowany przez Panią Violettę Kułak i chór ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku, przygotowany przez Panią Iwonę Pawluczuk i Katarzynę Gerwatowską. Zaśpiewaliśmy 12 pieśni i piosenek patriotycznych: Mazurek Dąbrowskiego, Rota, Ułani, ułani, Płynie, Wisła płynie, Białe róże, Przybyli ułani, Maszerują strzelcy, Legiony, Ej, dziewczyno, Modlitwa Partyzancka, Warszawskie dzieci i Hymn Sybiraków.    

Prezentację multimedialną Nadzieja do utworu Miejcie nadzieję, napisanego do wiersza Adama Asnyka pod tym samym tytułem, poprzedził zagrany na trąbce utwór Cisza, przywołując w pamięci niektórych Gości capstrzyk sprzed 80 lat.

 

10 lat Patriotycznego Śpiewania jest okazją do tego, by podziękować tym osobom, które przyczyniały się i nadal wspierają nas w upowszechnianiu wielopokoleniowego śpiewu patriotycznego. Dziękujemy za wieloletni Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem:

-        Wojewodzie Podlaskiemu

-        Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty

-        Prezydentowi Miasta Białegostoku

-        Marszałkowi Województwa Podlaskiego

-        Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

oraz

Pani Agnieszce Małgorzacie Rzeszewskiej – Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

              Dziękujemy również tym, którzy są z nami od samego początku, dając przykład przywiązania do rodzimych tradycji umiłowania Ojczyzny i patriotycznego śpiewu oraz wierności naszym narodowym wartościom. Są to osoby:

  • Ks. Prałat Tadeusz Żdanuk – Proboszcz Parafii Św. Rocha w Białymstoku,
  • Ks. Jan Hołodok – Proboszcz Parafii NMP Królowej Rodzin w Białymstoku,
  • Ks. Aleksander Dobroński – Proboszcz Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku
  • Pan Kazimierz Dudziński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok,
  • Pan prof. Witold Czarnecki ps. Kadet - harcerz, żołnierz Armii Krajowej, wieloletni prezes Zarządu Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
  • Pan Tadeusz Chwiedź – Prezes Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego

w Białymstoku,

  • Pani Wanda Sobolewska – Sybiraczka,
  • Pani Wanda Ogrodnik – absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku z 1939 r.

 

W jubileuszowej X edycji przedsięwzięcia Patriotyczne Śpiewanie 2017 bierze udział rekordowa liczba - 61 placówek oświatowych z województwa podlaskiego, organizując Patriotyczne Śpiewanie na terenie swoich siedzib. Dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i przekazywanie tradycji wspólnego patriotycznego śpiewania pokoleniu młodych Podlasian.

 

Piosenki towarzyszyły żołnierzowi polskiemu od wieków. Były z nim na biwakach, w obozach i na polach bitew. W trudnych chwilach podtrzymywały go na duchu i zagrzewały do walki. Pomagały znosić trudy marszu, łagodziły chwile samotności i tęsknoty za bliskimi. Te pieśni to nasze dziedzictwo. Dziś stały się dla nas są swoistą lekcją patriotyzmu. Zaśpiewaliśmy je z dumą i radością.  W roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania niepodległości, uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości patriotycznym, wielopokoleniowym śpiewaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami śpiewali w tym roku i przez te 10 lat!


Patriotyczne Śpiewanie w szkole

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE kl. 0-III

10 listopada 2017

3 godz. (9.50-10.35) - 0a, 0b, 1d (na j. ang.), 1e, 2b, 2c, 3b, 3c, 3g, 3j, grupy 5-6 latków z PS Nr 82

4 godz. (10.45-11.30)- 1a, 1b, 1c, 1f, 2a, 3a, 3d, 3e (zacz. wcześ.), 3f, 3h, 3i (na rel.)

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE kl. starsze

13 listopada 2017

3 godz. (9:50-10:35) - 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4j, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6h

4 godz. (10:45-11:30) - 4f, 4g, 4h, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

5 godz. (11:50-12:35) - 4i, 2A gim, 2B gim, 2C gim, 2D gim, 2E gim, 2F gim, 3A gim, 3B gim, 3C gim, 3D gim, 3E gim


Zaproszenie na jubileuszową edycję Patriotycznego Śpiewania 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 2017
- niech znów popłynie z serca śpiew pokoleń!

Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste, wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na celu uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego mottem jest myśl Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem, ani przeglądem- jest pomysłem na aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy spotykają na nim wielopokoleniowo, nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w takim gronie stanowi o trwałej i głębokiej wartości spotkania, którą tworzą sami jego uczestnicy.

Od sześciu lat Patriotyczne Śpiewanie jest wydarzeniem towarzyszącym Wojewódzkim Obchodom Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Patriotyczne Śpiewanie 2017 odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Twoja Telewizja Regionalna.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów placówek oświatowych województwa podlaskiego oraz mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Uroczyste spotkanie miejskie, w którym wezmą bezpośredni udział przedstawiciele szkół miasta Białegostoku (trzyosobowe delegacje uczniów z nauczycielem i rodzicem) odbędzie się 9 XI 2017 r. o godz. 12.00 w sali WOAK-u (ul. Św. Rocha 14). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału delegacji szkoły w PŚ 2017 . Termin wysyłania zgłoszeń - 27 X 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu także mieszkańców Białegostoku.

Jednocześnie zapraszamy placówki oświatowe województwa podlaskiego do udziału w Patriotycznym Śpiewaniu poprzez zorganizowanie podobnych spotkań we własnych siedzibach lub innych, ustalonych przez placówki miejscach, np. w kościele na terenie swojej parafii.

Zachęcamy, aby zebrani na swoich szkolnych uroczystościach uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni kombatanci i goście, mieszkańcy miejscowości, wspólnie zaśpiewali kilka pieśni i piosenek patriotycznych. Ważne jest zachowanie formuły spotkania - cała uroczystość polega na wspólnym śpiewaniu, umożliwienie dostępu do tekstów piosenek wszystkim uczestnikom, zaśpiewanie ( w miarę możliwości) wszystkich zwrotek piosenki. Chóry, zespoły czy soliści mogą uczestniczyć w uroczystości, ale ich rola powinna ograniczyć się do poprowadzenia śpiewu, a nie do występu. Zainteresowanym szkołom udostępniamy gotowe prezentacje multimedialne piosenek, teksty zebrane w śpiewniku, nagrania audio, przykładowy scenariusz spotkania, prezentacje multimedialne do oglądania. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia udziału placówki w PŚ 2017 . Termin wysyłania zgłoszeń - 27 X 2017 r.

Organizatorom bardzo zależy na zebraniu informacji o przebiegu spotkania w Państwa placówce, dlatego uprzejmie prosimy o wysłanie kilku zdjęć i krótkiego sprawozdania z przebiegu uroczystości w Państwa Placówce wg wzoru (formularz on-line) w terminie do 20 XI 2017 r.

Formularz kart zgłoszeń i wzór sprawozdania oraz wszelkie materiały multimedialne do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce: Nasze przedsięwzięcia - Patriotyczne Śpiewanie.

Lista placówek uczestniczących w Patriotycznym Śpiewaniu będzie wyświetlona na ekranie podczas uroczystego spotkania miejskiego, zamieszczona w Śpiewniku pieśni i piosenek patriotycznych - pamiątce ze spotkania, w sprawozdaniach do osób, które objęły przedsięwzięcie honorowym i medialnym patronatem oraz w fotorelacji przygotowanej w formie pliku filmowego i umieszczonej na stronie

Dzień 11 listopada to święto Polski, naszej Ojczyzny.

Żyjemy dziś w kraju bogatym swą historią, mową i sztuką. I trzymamy w swoich rękach te trzy kwiaty, odziedziczone po naszych przodkach. Uczyńmy wszystko, by wciąż kwitły, a nasz kraj trwał dalej... (Parafraza słów piosenki Marka Grechuty Ojczyzna).

UCZCIJMY RAZEM NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

 

Miejsca i terminy Patriotycznego Śpiewania w placówkach woj. podlaskiego

Karta zgłoszenia udziału delegacji szkoły w PŚ 2017

Karta zgłoszenia udziału placówki w PŚ 2017

Sprawozdanie

List przewodni do dyrektorów szkół Białegostoku

List przewodni do dyrektorów placówek województwa podlaskiego

Prezentacje multimedialne (do oglądania):

Prezentacje piosenek do śpiewania

Uwaga! Powyższe materiały nie służą celom marketingowym – użyczamy je wyłącznie na potrzeby Patriotycznego Śpiewania - świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Zapraszamy do obejrzenia:

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2016 - uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie - Białostockie Spodki 2016

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2016 w placówkach:

Patriotyczne Śpiewanie 2016 - placówki woj. podlaskiego

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2015– uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2015

Prezentacja z Patriotycznego Śpiewania 2015 w placówkach:

Patriotyczne Śpiewanie- 2015 placówki woj. podlaskiego

Reportaż uczniowskiej sekcji reporterskiej z SP 12 z Patriotycznego Śpiewania 2015 (wywiady z uczestnikami uroczystego potkania miejskiego ):

Reportaż z Patriotycznego Śpiewania 2015 w Spodkach szkolnej sekcji reporterskiej

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2014

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2014 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2014 placówki woj. podlaskiego

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 – uroczyste spotkanie miejskie:

Patriotyczne Śpiewanie- Białostockie Spodki 2013

Relacja zdjęciowa z Patriotycznego Śpiewania 2013 w placówkach woj. podlaskiego:

Patriotyczne Śpiewanie- 2013 placówki woj. podlaskiego

Pliki do pobrania

Przykładowy scenariusz2017.doc.pdf

rozmiar: 108 B PDF pobierz

ŚPIEWNIK 2017 wersja 3.pdf

rozmiar: 1.2 MB PDF pobierz
Do góry