Logopeda

LOGOPEDA – to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmują się mgr Anna Satuła i mgr Magdalena Muszyńska.

Zadaniem logopedy w szkole jest:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych
 • Diagnozowanie logopedyczne
 • Organizowanie pomocy logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Co roku we wrześniu w klasach 0-I przeprowadzane są przesiewowe testy logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. Po ich zakończeniu rodzice uczniów z rozpoznanymi trudnościami w zakresie komunikacji są zapraszani na indywidualne konsultacje logopedyczne w trakcie, których logopeda informuje, jaka wada wymowy występuje u ich dziecka.

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do logoterapii.

Głównym celem terapii jest:

 • Korygowanie wad wymowy
 • Usprawnianie zdolności komunikowania się
 • Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych
 • Kształtowanie starannej wymowy
 • Dbałość o kulturę słowa potocznego

W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice. Ich obecność podczas terapii może pomóc w prawidłowym utrwalaniu mowy dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

LOGOPEDA SZKOLNY

Magdalena Muszyńska s. A2-7

Poniedziałek 11:00-14:30

Wtorek 11:00-16:00

Środa 8:00-11:00

Czwartek 11:30-13:30

Piątek 8:00-11:00

Kontakt pod numerem telefonu 85 679 38 80 WEW. 212

Jąkanie wczesnodziecięce (3).pdf

rozmiar: 39,98 KB PDF pobierz

Logopeda przestrzega.pdf

rozmiar: 37,23 KB PDF pobierz

siłownia logopedyczna.pdf

rozmiar: 80,72 KB PDF pobierz

Wspieranie terapii logopedycznej w domu.pdf

rozmiar: 178,84 KB PDF pobierz
Do góry