Logopeda

LOGOPEDA – to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmują się mgr Monika Kożuch i mgr Ala Anna Kujałowicz.

Zadaniem logopedy w szkole jest:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych
 • Diagnozowanie logopedyczne
 • Organizowanie pomocy logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Co roku we wrześniu w klasach 0-I przeprowadzane są przesiewowe testy logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. Po ich zakończeniu rodzice uczniów z rozpoznanymi trudnościami w zakresie komunikacji są zapraszani na indywidualne konsultacje logopedyczne w trakcie, których logopeda informuje, jaka wada wymowy występuje u ich dziecka.

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do logoterapii.

Głównym celem terapii jest:

 • Korygowanie wad wymowy
 • Usprawnianie zdolności komunikowania się
 • Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych
 • Kształtowanie starannej wymowy
 • Dbałość o kulturę słowa potocznego

W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice. Ich obecność podczas terapii może pomóc w prawidłowym utrwalaniu mowy dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

LOGOPEDA SZKOLNY

Monika Kożuch s. A2-7

poniedziałek - 9.00- 12.00

wtorek - 10.00 - 13.00

środa - 12.30 - 15.30

czwartek - 9.30 - 14.00

piątek 9.00 - 14.00

 

Kontakt pod numerem telefonu 85 679 38 80 WEW. 212

Do góry