Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

Szanowni Rodzice oraz Dzieci!

W tym roku szkolnym jako pedagodzy szkolni pracują: mgr Joanna Luiza Hajduczenia, mgr Katarzyna Warejko i mgr Marcin Łazarczyk. Pracuje też psycholog mgr Katarzyna Norowska - Łaban.

Społeczność szkolna może oczekiwać pomocy i wsparcia  w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolny
  • odejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły
  • wspieranie działań wychowawczych nauczycieli
  • działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą.

GODZINY PRACY

Katarzyna Warejko – pedagog pracujący z klasami 7 i 8 SP.
s. G3-1

Numer telefonu: 85 679 38 80 wew. 106

Poniedziałek

8.00 – 12.00

Wtorek

12.30 – 17.00

Środa

8.00 – 11.30

Czwartek

12.30 – 16.30

Piątek

9.00 – 13.00

 

Marcin Łazarczyk - pedagog pracujący z klasami 0-3.
s. C1-14

Numer telefonu: 85 679 38 80 wew. 207

Poniedziałek

8.00 – 12.00

Wtorek

12.00 – 16:00

Środa

11.00 – 15.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

12.30 – 16.30

 

Joanna Hajduczenia - pedagog pracujący z klasami 4-6.

s. A2-8

Numer telefonu: 85 679 38 80 wew. 206

Poniedziałek

11.00 – 15.00

Wtorek

10.00 – 14.00

Środa

13.00 – 17.00

Czwartek

11.00 – 15.00

Piątek

10.00 – 14.00

  

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE UCZNIÓW

Drodzy uczniowie!
To ważne!

PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE RODZICÓW

Bezpieczny internet.
Dlaczego dzieci się niegrzecznie zachowują?

PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE NAUCZYCIELI

Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia.

Osoby potrzebujące pomocy

 

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 

Poradnictwo specjalistyczne - w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.

Osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód, mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, świadczonego nieodpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Osoby potrzebujące wsparcia lub porady, bez względu na problem oraz niezależnie od wieku, sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej czy innych czynników zewnętrznych mogą pod nr 192-88 - Telefon Zaufania otrzymać pomoc od specjalistów dyżurujących codziennie w godzinach od 18:00 do 04:00.

Telefon Zaufania

192-88

Czynny w godzinach: 18.00 - 4.00

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA

Oddział Białostocki - Pogotowie rodzinne

ul. Gajowa 79
Tel. 85 652 54 94

Poniedziałki - w godzinach 15:00 - 19:00
Wtorki - w godzinach 15:00 - 19:00
Środy - w godzinach 15:00 - 19:00
Piątki - w godzinach 15:00 - 19:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

Poradnia rodzinna

ul. Liniarskiego 1a
Tel. 85 742 40 54

Wtorki - w godzinach 13:00 -16:00
Środy - w godzinach 13:00 -16:00
Czwartki - w godzinach 13:00 -16:00

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven

ul. Boruty 19
Tel. 85 676 33 03

Wtorki - w godzinach 15:00 -19:00
Czwartki - w godzinach 15:00 -19:00

Specjaliści bezpłatnie udzielający pomocy i porad to:

  • prawnicy (poradnictwo prawne: prawo rodzinne i cywilne, pracy),
  • psycholodzy (porady rodzinne, małżeńskie, kryzysowe, dotyczące problemów indywidualnych),
  • pedagodzy, socjoterapeuci (porady wychowawcze oraz dotyczące problemów opiekuńczych, szkolnych),
  • specjaliści pracy z rodziną oraz specjaliści pracy socjalnej.

 

Otwarcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.pdf

rozmiar: 488,24 KB PDF pobierz
Do góry