Pedagog

Szanowni Rodzice oraz Dzieci!

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami :

 • mgr Joanna Luiza Hajduczenia pedagog szkolny  -  klasy 1-4               nr telefonu 882 748 655 lub 85 679 38 82 wew. 206
 • mgr Marcin Łazarczyk  pedagog szkolny  - klasy 5-8                           nr telefonu 533 369 705 lub 85 679 38 80 wew. 106                      

Społeczność szkolna może oczekiwać pomocy i wsparcia  w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolny
 • odejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły
 • wspieranie działań wychowawczych nauczycieli
 • działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą.

 

W szkole obowiązuje "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem". Jest ona umieszczona w dokumentach szkolnych.

Ponadto w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowany jest projekt "Wychować człowieka mądrego", realizowany przez tutorów szkolnych.  

Jesteśmy do dyspozycji za pośrednictwem    MOBIDZIENNIKA i  telefonów oraz na Teams.

Godziny pracy

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 PEDAGOG KLAS 1-4

J. Hajduczenia

11.00 - 14.00

10.00 - 14.00

9.00 - 14.00

13.00 - 17.00

8.00 – 14.00

PEDAGOG KLAS 5-8

 M. Łazarczyk

12.00 - 17.00

8.00 - 12.00

8.00 – 11.00

8.00 – 13.00

12.00 - 17.00

 Instytucje wspierające Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku

- oferują pomoc RODZICOM I NAUCZYCIELOM

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2

tel. 85 744 53 50
   
 www.poradnia.bialystok.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Białystok, ul. Mickiewicza 31/2

tel. 85 732 86 66
   www.sppp.bialystok.pl

 

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)

Białystok, ul. ul.Nowogródzka 5/1

tel. 85 6750387 
   www.ddps.rsi.com.pl/?mlodziezowy-osrodek-konsultacji-i-terapii,8

 

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

Białystok, ul. Włókiennicza 7

tel. 85 744 52 24

   www.stowarzyszeniedroga.pl

 

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8

tel. 85 651 65 64

    www.monarbialystok.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)

Białystok, ul. Włókiennicza 7

tel. 085 744 50 27 lub 28

www. opr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej

 

Centrum  Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA

Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 8

tel. 85 652 54 94 lub 690 955 000

www.klanza.bialystok.pl

 

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"

Białystok, ul. Wesoła 17/1

tel.85 74 22 788,

www.eurekapsychiatria.pl

 

Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Białystok ul. Warszawska 34

tel. 608 686 376

   www.pracowniaintegra.pl 

NZOZ Axon Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

 1. Antoniukowska 11 
  15-740 Białystok
  tel. 85 743 88 63

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa

 1. Magnoliowa 4 
  15-669 Białystok
  tel. 85 66 30 141, 535 755 633

www.szansabialystok.pl

 

Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha

 1. Żelazna 36 
  15-298 Białystok
  tel. 85 745 50 01

www.poradniapociecha.pl

 

 

Otwarcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.pdf

rozmiar: 488,24 KB PDF pobierz
Do góry