Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład

Program „Dziecko patrzy, Ty dajesz przykład” na rzecz wzmacniania więzi w rodzinie i budowania w niej dobrych relacji.

Rodzice są przykładem, nauczyciele są przykładem, dziadkowie są przykładem itd. Dorośli z którymi dziecko ma kontakt stają się dla niego wzorem do naśladowania. Modelowanie jest jednym z najpotężniejszych metod wychowania. Jeśli wydaje Ci się,  że dzieci będą przede wszystkim kierowały się tym co mówisz jesteś w dużym błędzie... bo jeśli mówisz co innego, a robisz co innego, bądź pewien, że dziecko będzie naśladować to co robisz a nie to co mówisz.

Jeśli rodzic twierdzi, że jego wartością jest uczciwość, prawdomówność i w związku z tym powtarza dziecku w wielu sytuacjach: „Bardzo ważne jest by mówić prawdę synku, my z tatusiem zawsze mówimy prawdę, pamiętaj”, a pewnego sobotniego popołdnia (nie pierwszy już raz ) przeprowadzi z dzieckiem rozmowę poniżej, to czego tak naprawdę uczy się dziecko? Odpowiedź nasuwa się... sama.

  • Mamo pobaw się ze mną, bo tatuś nie może teraz.
  • Dobrze, a w co chciłbyś się pobawić?
  • Samochdzikami.
  • Dobrze, pójdę tylko do kuchni i wyłączę zupkę, już się ugotowała.
  • (dzwoni telefon) Mamo ja odbiorę.
  • Dobrze odbierz, ale jak to ciocia Halinka, to powiedz, że mnie nie ma.
  • Dlaczego?
  • No bo tak, powiedz i już!
  • Powiem.
  • Halo, ciociu mamusi nie ma...

Jeśli chcesz, by dziecko nie stało się agresywne, nie dyscyplinuj go w celu uzyskania „karności” stosując kary czy wręcz niedopuszczalne kary fizyczne.  Dr Thomas Gordon w swojej książce  „Wychowanie bez porażek” napisał: „Przypominam sobie zjadliwą karykaturę, przedstawiającą ojca, który przełożył syna przez kolano i bije go, krzycząc: „To cię wreszcie nauczy, że nie możesz bić swego małego braciszka”.

Program powstał w oparciu o metodę Gordona i ma na celu wsparcie instytucji oświatowych. Nastawiony jest na przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności na temat skutecznych metod porozumiewania się według dr Thomasa Gordona.

Program ma pomóc w zweryfikowaniu rodzicom ich metod wychowawczych, uświadomieniu jakie błędy wychowawcze mogą popełniać i jak można je naprawić oraz im zapobiegać. Da sposobność poznania nowej wiedzy oraz sprawdzonych i skutecznych narzędzi wychowawczych, tak bardzo potrzebnych w wychowywaniu dzieci i w kształtowaniu właściwych relacji w rodzinie.

Program nie zapomina także o nauczycielach, którym zaproponowano skuteczne metody postępowania pozwalające wzmocnić ich kompetencje w dziedzinie komunikacji z uczniem, rozwiązywania konfliktów, wprowadzania i utrzymywania dyscypliny i efektywnego wykorzystania czasu na naukę oraz umiejętności pomagania, kiedy dziecko przeżywa problem.
Partnerem merytorycznym Programu jest Centrum Komunikacji Gordona, które jest od 2005 roku wyłącznym reprezentantem Gordon Training International w Polsce. Patronat honorowy objął Podlaski Kurator Oświaty.

Violetta Kruczkowska
Prezes Fundacji „Wychowanie bez porażek”

Do góry