Psycholog

GODZINY PRACY

Katarzyna Norowska-Łaban - psycholog.
s. G2-22

Numer telefonu: 85 679 38 80 wew. 107

 

Poniedziałek

11.30 – 16.30

Wtorek

8.00 – 12.00

Środa

8.00 – 12.00

Czwartek

8.00 – 12.00

Piątek

8.00 – 11.00

 

 Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro dziecka.  

 Zadania i obowiązki psychologa w szkole polegają m.in. na:

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności,
 • prowadzeniu rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych, - współpracy z nauczycielami i rodzicami,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.  

Psycholog pracujący w szkole najczęściej jest postrzegany jako:

 • specjalista od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania,
 • osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy, • osoba wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela,
 • osoba rozwiązująca konflikty, współpracująca z innymi,
 • diagnosta, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi,
 • osoba monitorująca i koordynująca pomoc dziecku w szkole i poza nią,
 • pomagająca dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej,
 • współpracująca z rodziną dziecka, diagnozująca sytuację rodzinną, podejmująca działania interwencyjne i wspierające,
 • współpracująca z gronem pedagogicznym
 • „lekarz pierwszego kontaktu”, rozpoznający problem i udzielający pierwszej pomocy- wsparcia, zrozumienia, a w razie potrzeby kierujący dziecko lub całą jego rodzinę do odpowiednich specjalistów.  

Uczniowie - zapraszam Was, gdy w Waszym życiu pojawiają się:

 • kłopoty z nauką czy koncentracją,
 • kłótnie i nieporozumienia,
 • konflikty i problemy: z kolegami, z rodzicami,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc,
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
 • różne pytania i wątpliwości,
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy,
 • uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
 • lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój,
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.  

Uczniowie przychodzą też do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić. Czasem – by poprosić o pomoc, poradę, albo żeby popłakać. Również po to, by się czymś pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni, ponieważ dokonali czegoś ważnego.  

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.

Rodzice przychodzą do psychologa gdy są przez niego zapraszani, albo z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Rodzice przychodzący do szkoły są otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieć o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.  

 

Współpraca psychologa z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogami szkolnymi:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.  

 

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu - przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzeć.

Zapraszam!  

Do góry