Erasmus+

W maju czeka nas wizyta gości projektu MRMR  oto informacja z wietrznej Rumunii, od Kath- nauczycielki z Wielkiej Brytanii - do Was drodzy uczniowie. 

 


 

 

Klub Erasmusa 

Przygotowując się do wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch w lutym, przed świętami odbyły się dwie wideo konferencje. W pierwszej wzięli udział uczniowie P.Mari Garzia ze szkoły w Bergamo oraz uczestnicy Klubu Erasmus. W drugiej koordynator projektu P. Kath Coyle odpowiadała na pytania naszych uczniów o tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii. Obie Panie były pod wrażeniem wypowiedzi przygotowanych przez uczniów oraz ich poziomu angielskiego. Wrażeń było mnóstwo!


Wizyta w Rumunii

7 i 8 listopada 2017r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w mieście Konstanca w Rumunii. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać kraje i szkoły partnerów projektu, zapoznać się z rumuńskim systemem szkolnictwa oraz zaplanować działania na najbliższe miesiące. Podczas spotkania wybrano trzy najlepsze prace w konkursie na logo projektu "My Rights - My Responsibilities".
W wyniku głosowania uczniów we wszystkich szkołach partnerskich wyłoniono zwycięskie logo. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że praca naszej uczennicy zdobyła najwięcej głosów i została oficjalnym logo projektu. W dalszej części spotkania ustalone zostały szczegóły projektu takie jak plan działań wraz z terminarzem, strona wizualna projektu, monitorowanie i ewaluacja, obowiązki i zadania poszczególnych partnerów projektu, itp.

 

Zdjęcia z wizyty: http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/wizyta-w-rumunii.html

 


 

Tuż przed wizytą w Rumunii w mieście Konstanta,  rozstrzygnięto konkurs na logo Międzynarodowego projektu "My Rights- My Responsibilites" Wszystkim uczniom dziękujemy za ciekawe prace, część z nich można obejrzeć na gazetce na parterze.

Oto nagrodzone prace:

I miejsce Luiza Lisowska klasa VE

II miejsce Wiktoria Czarnulicz V G

III miejsce Justyna Wyszczelska V G

Wyróżnienie Karol Zalewski 4H , Rozalia Michałowska

Te prace lecą w poniedziałek do Rumunii na Międzynarodowy Konkurs. Trzymamy kciuki za wasze prace.

Grazyna Hodun, Izabela Monieta


Wizyta w Finlandii

Od 08 do 12 października 2017 r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu  2017-1-PL01-KA101-036491 unijnego programu Erasmus+”. Szkolenie odbyło się w mieście Joensuu, w odległej Finlandii.
W ramach mobilności uczestnicy mieli szansę zapoznać się z fińskim systemem szkolnictwa, regionalną polityką oświatową oraz poznać najlepsze metody nauczania uczniów z trudnościami w nauce. Wyjazd dał naszym nauczycielom okazję do porównania polskich i fińskich warunków kształcenia, metod dydaktycznych i organizacji pracy w oświacie. Poniedziałkowy poranek spędziliśmy w szkole. Wzięliśmy udział  w dwóch warsztatach dotyczących fińskiego systemu, technik pracy wspierających dzieci z trudnościami edukacyjnymi  oraz zaprezentowaliśmy nasz region i szkołę. We wtorek zwiedziliśmy szkołę, przyglądaliśmy się lekcjom języka angielskiego, zajęciom artystycznym i różnym lekcjom uczniów z dysleksją, niepełnosprawnych. Ogromne wrażenie wywarł na nas sposób współpracy z rodzinami uczniów  i systemu edukacji. Kolejny dzień to dyskusja nauczycieli o wsparciu uczniów, przedstawianie metod nauczania korzystnych dla dzieci. 

Należy podkreślić, że oprócz ciekawych doświadczeń, podróż ta wzbogaciła nas o nowe pomysły, zapoznaliśmy się z fińskimi warunkami kształcenia i poznaliśmy ciekawe metody pracy. Przed nami jeszcze 3 wyjazdy. Na podstawie zdobytej wiedzy przygotowujemy materiały dla rodziców, wspierające dzieci w nauce.


W maju 2017 r. SP 12 uzyskała fundusze na realizację nowego projektu unijnego w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+

pt.. ,,Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.''nr2017-1-PL01-KA101-036491

Jego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 .W projekcie weźmie udział ośmiu nauczycieli naszej szkoły.

   W dniu 20.01.2017r. w Szkole Podstawowej Nr.12 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 1. Anna Satuła
 2. Izabela Monieta
 3. Izabela Grzybowska

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Do dnia 19.01.2017 r. - ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęło 14 zgłoszeń .

Cele uczestnictwa w projekcie:

 • internacjonalizacja szkoły
 • wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły
 • rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją
 • rozwiajnie kompetencji nauczycieli

Uczestnicy szkoleń:

 • podniosą poziom kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się
 • poznają typy/kategorie najczęstszych problemów (trudności specyficzne i niespecyficzne) w nauce oraz techniki pracy z uczniem
 • wymienią się doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie z uczestnikami krajów europejskich
 • zdobędą szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i sposobach pomocy uczniom z trudnościami w różnych krajach
 • uruchomią strategie przeciwdziałania trudnościom szkolnym oraz problemom emocjonalnym uczniów
 • osiągną większą motywację i satysfakcję z codziennej pracy
 • wzmocnią swoje poczucie wartości oraz wpływu na lepszy los dziecka

 

Udział w projekcie umożliwi zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniem z problemami w uczeniu się. Pozwoli na odwiedzenie zagranicznych placówek wspierających ucznia, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości pracy naszej szkoły

w wybranych obszarach .

Zaplanowane działania :

 • 4 mobilności- szkolenia nauczycieli w Finlandii, Portugalii, Hiszpanii oraz we Włoszech
 • szkolenia WDN, współpraca z MODM
 • przygotowanie materiałów dla rodziców, pomocnych w pracy z dziećmi

                                                                                                                                 A. Daniluk


W tym roku, po wielu latach starań nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji KA2, Edukacja Szkolna „My Rights – My Responsibilities”   dla klas 4-6. W ramach projektu będą organizowane liczne działania w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Celem projektu jest:

 • podnoszenie kompetencji językowych u dzieci,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych, korzystania z technologii komunikacyjnych,
 • poszerzenie znajomości zagadnień związanych z prawami dziecka,
 • rozwijanie przedsiębiorczości,
 • wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich, o kulturze krajów partnerskich,
 • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania, uprawiania sportu, profilaktyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w maju 2018 roku będziemy mieć przyjemność gościć uczniów
i nauczycieli z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. My również będziemy mieć możliwość odwiedzić kraje partnerskie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w mobilnościach – wyjazdach dostępnym na stronie szkoły w zakładce Erasmus +

Projekt rozpocznie się zajęciami dodatkowymi dla dzieci w formie klubu od października 2017 roku. Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne będą na plakatach na terenie szkoły oraz na tablicy informacyjnej na parterze w ostatnim tygodniu września.

Koordynatorzy projektu: Grażyna Hodun, Izabela Monieta

Pliki do pobrania

„ Kompetencje nauczyciela j. ang. w świetle zmian w systemie oświaty…”.doc.pdf

rozmiar: 40 B PDF pobierz

Escola Turbula.odt.pdf

rozmiar: 32 B PDF pobierz

Ogłoszenie o konkursie na logo projektu.doc.pdf

rozmiar: 51 B PDF pobierz

Projekt „My Rights – My Responsibilities”.doc.pdf

rozmiar: 81 B PDF pobierz

Projekt Comenius archiwum.docx.pdf

rozmiar: 45 B PDF pobierz

Regulamin konkursu na logo.doc.pdf

rozmiar: 64 B PDF pobierz

Regulamin udziału w projekcie Erasmus.doc.pdf

rozmiar: 45 B PDF pobierz

Szkolenia w Veronie i Barcelonie.odt.pdf

rozmiar: 20 B PDF pobierz

Szkolenie.doc.pdf

rozmiar: 82 B PDF pobierz
Do góry