Erasmus+

W tym roku, po wielu latach starań nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji KA2, Edukacja Szkolna „My Rights – My Responsibilities”   dla klas 4-6. W ramach projektu będą organizowane liczne działania w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Celem projektu jest:

  • podnoszenie kompetencji językowych u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności informatycznych, korzystania z technologii komunikacyjnych,
  • poszerzenie znajomości zagadnień związanych z prawami dziecka,
  • rozwijanie przedsiębiorczości,
  • wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich, o kulturze krajów partnerskich,
  • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania, uprawiania sportu, profilaktyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w maju 2018 roku będziemy mieć przyjemność gościć uczniów
i nauczycieli z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. My również będziemy mieć możliwość odwiedzić kraje partnerskie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w mobilnościach – wyjazdach dostępnym na stronie szkoły w zakładce Erasmus +

Projekt rozpocznie się zajęciami dodatkowymi dla dzieci w formie klubu od października 2017 roku. Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne będą na plakatach na terenie szkoły oraz na tablicy informacyjnej na parterze w ostatnim tygodniu września.

Koordynatorzy projektu: Grażyna Hodun, Izabela Monieta

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie na logo projektu.doc.pdf

rozmiar: 51 B PDF pobierz

Regulamin konkursu na logo.doc.pdf

rozmiar: 64 B PDF pobierz

Regulamin udziału w projekcie Erasmus.doc.pdf

rozmiar: 45 B PDF pobierz
Do góry