Erasmus+

 WIZYTA GOŚCI Z KRAJÓW PARTNERSKICH W POLSCE

W dniach 7-11 maja 2018 r. mieliśmy okazję gościć w naszej szkole nauczycieli oraz uczniów z krajów partnerskich projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrekcję, mogliśmy pokazać naszą szkołę nauczycielom oraz uczniom. Podczas spotkania w Polsce skupiliśmy się na artykułach 24, 28 i 29  z Konwencji Praw Dziecka zgodnie z którymi dzieci mają prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej, prawo do nauki, tolerancji oraz ochrony środowiska. Podczas mobilności w Polsce nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w warsztatach dotyczących zdrowego odżywiania oraz w warsztatach TIK organizowanych przez naszych nauczycieli. Podczas spotkań mieliśmy również okazję zaprezentować, a także obejrzeć prezentacje innych uczniów na temat wszystkich zadań z modułu pierwszego naszego projektu. Jednak nasza polska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać wspaniałych, otwartych ludzi z pasją i poczuciem humoru. Cały tydzień obfitował w wiele wrażeń. Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z wizyty naszych gości w Polsce. Na pewno długo będziemy ją wspominać.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz relacji z wizyty w Polsce w TVP Białystok.


 

WYJAZD DO PORTUGALII

W dniach 23-28.04.2018 r. delegacja nauczycieli SP12 uczestniczyła w drugiej mobilności projektu 2017-1-PL01-KA101-036491 programu Erasmus+.

Szkolenie 'Special Needs-the Challange of Inclusion' odbyło się w miejscowości Sesimbra w Portugalii. Uczestnicy poznali portugalski system szkolnictwa oraz ideę edukacji włączającej, którą od 10 lat z powodzeniem Portugalczycy wcielają w życie. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się tu bowiem wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Część zajęć odbywa się wspólnie w dużych salach, przy asyście nauczycieli wspomagających. Niektóre z lekcji przebiegają zaś w małych salach, w odpowiednio zaaranżowanych kącikach. Dotyczy to uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Miejsca te są dostosowane do pracy indywidualnej lub w małych grupach,tylko dla dzieci z dysfunkcjami. Placówki dysponują bardzo dobrym sprzętem specjalistycznym do pracy z uczniami przejawiającymi trudności w nauce.

W portugalskich szkołach duży nacisk kładzie się na zdrowy styl życia i rozwój fizyczny uczniów. Nauczyciele wraz z wolontariuszami organizują często gry i zabawy na świeżym powietrzu, które przypominają nieco nasze szkolne dni sportu. Wszystkie dzieci bawią się wspólnie, zabawy dostosowane są do możliwości motorycznych uczniów. Bardzo popularna jest tu tzw. ,,boccia game''- integracyjna gra podobna do kręgli, w której używa się małych miękkich piłek. Jest to także dyscyplina paraolimpijska.

Część teoretyczna naszego szkolenia dotyczyła wykładów na temat typów trudności w nauce

i nowych technik pracy z uczniami o specjalnych potrzebach: niewidomych i niedowidzacych, niesłyszących oraz ze spektrum autyzmu. Szczególnie ciekawe były propozycje wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aplikacji Hagaque oraz Araword. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia odwiedzali placówki edukacyjne, mogli poznać uczniów, kadrę szkół, pomysłowe rozwiązania. Była to wspaniała okazja do wymiany opinii i edukacyjnych doświadczeń nauczycieli z Portugalii, Irlandii, Niemiec, Włoch, Litwy , Serbii i Polski. Przyjaźni i gościnni gospodarze chętnie odpowiadali na liczne pytania odwiedzających. Wizyty w szkołach oraz idea edukacji włączającej zrobiły na nas wielkie wrażenie.

 

                                                                                  Agnieszka Daniluk, Agnieszka Sawoń

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć


NASZA WŁOSKA PRZYGODA

W dniach 19 - 23 luty 2018 r. mieliśmy okazję wziąć udział w drugiej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie nauczycieli
i uczniów odbyło się w Zogno, niewielkiej miejscowości na północy Włoch. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać włoską szkołę, nauczycieli oraz uczniów. Podczas warsztatów TIK mogliśmy nauczyć się obsługi ciekawych programów i aplikacji. Pogłębialiśmy wiedzę z zakresu praw dziecka oraz umiejętności językowe. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały również nasze działania w ramach realizacji pierwszego modułu projektu. Jednak nasza włoska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać wspaniałych, otwartych ludzi z pasją i poczuciem humoru, a także spróbować prawdziwej włoskiej pizzy! Była to podróż pełna wrażeń. Na pewno długo będziemy ją wspominać.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć


Wycieczka do oczyszczalni ścieków My Rights My Responsibiilties - Moduł II czas zacząć

Kolejne spotkanie w ramach Klubu Erasmusa 21.02. W tym dniu odbyliśmy wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Jej celem było poznanie procesu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków oraz wykorzystaniem wody i produktów odpadowych powstałych po tym procesie a przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć jak można oszczędzać wodę i dlaczego warto o nią dbać.
Do naszej oczyszczalni trafiają  ścieki komunalne z naszych domów. Wstępne oczyszczanie ma charakter mechaniczny, a później biologiczny. Pozostałości po oczyszczeniu czyli osady wykorzystuje się na terenie zakładu do produkcji biogazu, a z niej energii elektrycznej. Ostatecznie odpady stałe po tym procesie technologicznym trafiają jako nawóz. Wycieczka dostarczyła nam dużo wrażeń.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 


Drodzy Rodzice, w dn. 7-11 maja odbędzie się wizyta gości z projektu Erasmus +, poszukujemy chętnych rodzin do zapewnienia noclegu i wyżywienia dzieciom z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Osoba kontakowa: Izabela  Monieta


W maju czeka nas wizyta gości projektu MRMR  oto informacja z wietrznej Rumunii, od Kath- nauczycielki z Wielkiej Brytanii - do Was drodzy uczniowie. 

 


 

Klub Erasmusa 

Przygotowując się do wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch w lutym, przed świętami odbyły się dwie wideo konferencje. W pierwszej wzięli udział uczniowie P.Mari Garzia ze szkoły w Bergamo oraz uczestnicy Klubu Erasmus. W drugiej koordynator projektu P. Kath Coyle odpowiadała na pytania naszych uczniów o tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii. Obie Panie były pod wrażeniem wypowiedzi przygotowanych przez uczniów oraz ich poziomu angielskiego. Wrażeń było mnóstwo!


Wizyta w Rumunii

7 i 8 listopada 2017r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w mieście Konstanca w Rumunii. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać kraje i szkoły partnerów projektu, zapoznać się z rumuńskim systemem szkolnictwa oraz zaplanować działania na najbliższe miesiące. Podczas spotkania wybrano trzy najlepsze prace w konkursie na logo projektu "My Rights - My Responsibilities".
W wyniku głosowania uczniów we wszystkich szkołach partnerskich wyłoniono zwycięskie logo. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że praca naszej uczennicy zdobyła najwięcej głosów i została oficjalnym logo projektu. W dalszej części spotkania ustalone zostały szczegóły projektu takie jak plan działań wraz z terminarzem, strona wizualna projektu, monitorowanie i ewaluacja, obowiązki i zadania poszczególnych partnerów projektu, itp.

 

Zdjęcia z wizyty: http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/wizyta-w-rumunii.html


Tuż przed wizytą w Rumunii w mieście Konstanta,  rozstrzygnięto konkurs na logo Międzynarodowego projektu "My Rights- My Responsibilites" Wszystkim uczniom dziękujemy za ciekawe prace, część z nich można obejrzeć na gazetce na parterze.

Oto nagrodzone prace:

I miejsce Luiza Lisowska klasa VE

II miejsce Wiktoria Czarnulicz V G

III miejsce Justyna Wyszczelska V G

Wyróżnienie Karol Zalewski 4H , Rozalia Michałowska

Te prace lecą w poniedziałek do Rumunii na Międzynarodowy Konkurs. Trzymamy kciuki za wasze prace.

Grazyna Hodun, Izabela Monieta


Wizyta w Finlandii

Od 08 do 12 października 2017 r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu  2017-1-PL01-KA101-036491 unijnego programu Erasmus+”. Szkolenie odbyło się w mieście Joensuu, w odległej Finlandii.
W ramach mobilności uczestnicy mieli szansę zapoznać się z fińskim systemem szkolnictwa, regionalną polityką oświatową oraz poznać najlepsze metody nauczania uczniów z trudnościami w nauce. Wyjazd dał naszym nauczycielom okazję do porównania polskich i fińskich warunków kształcenia, metod dydaktycznych i organizacji pracy w oświacie. Poniedziałkowy poranek spędziliśmy w szkole. Wzięliśmy udział  w dwóch warsztatach dotyczących fińskiego systemu, technik pracy wspierających dzieci z trudnościami edukacyjnymi  oraz zaprezentowaliśmy nasz region i szkołę. We wtorek zwiedziliśmy szkołę, przyglądaliśmy się lekcjom języka angielskiego, zajęciom artystycznym i różnym lekcjom uczniów z dysleksją, niepełnosprawnych. Ogromne wrażenie wywarł na nas sposób współpracy z rodzinami uczniów  i systemu edukacji. Kolejny dzień to dyskusja nauczycieli o wsparciu uczniów, przedstawianie metod nauczania korzystnych dla dzieci. 

Należy podkreślić, że oprócz ciekawych doświadczeń, podróż ta wzbogaciła nas o nowe pomysły, zapoznaliśmy się z fińskimi warunkami kształcenia i poznaliśmy ciekawe metody pracy. Przed nami jeszcze 3 wyjazdy. Na podstawie zdobytej wiedzy przygotowujemy materiały dla rodziców, wspierające dzieci w nauce.


W maju 2017 r. SP 12 uzyskała fundusze na realizację nowego projektu unijnego w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+

pt.. ,,Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.''nr2017-1-PL01-KA101-036491

Jego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 .W projekcie weźmie udział ośmiu nauczycieli naszej szkoły.

   W dniu 20.01.2017r. w Szkole Podstawowej Nr.12 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 1. Anna Satuła
 2. Izabela Monieta
 3. Izabela Grzybowska

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Do dnia 19.01.2017 r. - ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęło 14 zgłoszeń .

Cele uczestnictwa w projekcie:

 • internacjonalizacja szkoły
 • wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły
 • rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją
 • rozwiajnie kompetencji nauczycieli

Uczestnicy szkoleń:

 • podniosą poziom kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się
 • poznają typy/kategorie najczęstszych problemów (trudności specyficzne i niespecyficzne) w nauce oraz techniki pracy z uczniem
 • wymienią się doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie z uczestnikami krajów europejskich
 • zdobędą szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i sposobach pomocy uczniom z trudnościami w różnych krajach
 • uruchomią strategie przeciwdziałania trudnościom szkolnym oraz problemom emocjonalnym uczniów
 • osiągną większą motywację i satysfakcję z codziennej pracy
 • wzmocnią swoje poczucie wartości oraz wpływu na lepszy los dziecka

 

Udział w projekcie umożliwi zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniem z problemami w uczeniu się. Pozwoli na odwiedzenie zagranicznych placówek wspierających ucznia, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości pracy naszej szkoły

w wybranych obszarach .

Zaplanowane działania :

 • 4 mobilności- szkolenia nauczycieli w Finlandii, Portugalii, Hiszpanii oraz we Włoszech
 • szkolenia WDN, współpraca z MODM
 • przygotowanie materiałów dla rodziców, pomocnych w pracy z dziećmi

                                                                                                                                 A. Daniluk


W tym roku, po wielu latach starań nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji KA2, Edukacja Szkolna „My Rights – My Responsibilities”   dla klas 4-6. W ramach projektu będą organizowane liczne działania w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Celem projektu jest:

 • podnoszenie kompetencji językowych u dzieci,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych, korzystania z technologii komunikacyjnych,
 • poszerzenie znajomości zagadnień związanych z prawami dziecka,
 • rozwijanie przedsiębiorczości,
 • wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich, o kulturze krajów partnerskich,
 • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania, uprawiania sportu, profilaktyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w maju 2018 roku będziemy mieć przyjemność gościć uczniów
i nauczycieli z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. My również będziemy mieć możliwość odwiedzić kraje partnerskie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w mobilnościach – wyjazdach dostępnym na stronie szkoły w zakładce Erasmus +

Projekt rozpocznie się zajęciami dodatkowymi dla dzieci w formie klubu od października 2017 roku. Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne będą na plakatach na terenie szkoły oraz na tablicy informacyjnej na parterze w ostatnim tygodniu września.

Koordynatorzy projektu: Grażyna Hodun, Izabela Monieta

Pliki do pobrania

„ Kompetencje nauczyciela j. ang. w świetle zmian w systemie oświaty…”.doc.pdf

rozmiar: 40 B PDF pobierz

Escola Turbula.odt.pdf

rozmiar: 32 B PDF pobierz

Ogłoszenie o konkursie na logo projektu.doc.pdf

rozmiar: 51 B PDF pobierz

Projekt „My Rights – My Responsibilities”.doc.pdf

rozmiar: 81 B PDF pobierz

Projekt Comenius archiwum.docx.pdf

rozmiar: 45 B PDF pobierz

Regulamin konkursu na logo.doc.pdf

rozmiar: 64 B PDF pobierz

Regulamin udziału w projekcie Erasmus.doc.pdf

rozmiar: 45 B PDF pobierz

Szkolenia w Veronie i Barcelonie.odt.pdf

rozmiar: 20 B PDF pobierz

Szkolenie.doc.pdf

rozmiar: 82 B PDF pobierz
Do góry