Nauka – inwestycją w przyszłość

Informacje o projekcie
Oś Priorytetowa III
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja

 Poddziałanie 3.1.2
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku (przed reformą edukacji - Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku) informuje, że rozpoczęła realizację projektu:

„Nauka – inwestycją w przyszłość”

Okres realizacji: 01.09.2017 - 30.06.2018

Grupą docelową projektu jest 300 uczniów/uczennic gimnazjum kl. II i III (173 dz., 127 chł.) oraz 35 nauczycieli (31 kobiet i 4 mężczyzn) w/w szkoły.

Celem projektu jest podniesienie osiągnięć edukacyjnych i jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych 300 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 35 nauczycieli w/w szkoły do 30.09.2018r.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania
  • Szkolny Ośrodek Kariery
  • Warsztaty psychologiczne
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych
  • Szkolenia dla nauczycieli

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapraszamy uczniów klas II i III gimnazjum oraz nauczycieli szkoły do udziału w projekcie.

Pliki do pobrania

Harmonogram zajęć.pdf

rozmiar: 671.92 KB PDF pobierz

Regulamin projektu

rozmiar: 99 KB DOC pobierz

Deklaracja uczestnictwa dla uczniów

rozmiar: 127 KB DOC pobierz
Do góry