Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do KLASY I na rok szkolny 2021/2022!

Proszę wejść w poniższy link, wypełnić, wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru!

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Elektronicznie wypełniony oraz podpisany wniosek należy w zamkniętej kopercie wrzucić do urny, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony byłego gimnazjum.

 Zachęcamy również do wysyłania skanu/zdjęcia wydrukowanego oraz podpisanego wniosku na adres:

 sekretariat@sp12.bialystok.pl

Czyste druki do uzupełnienia ręcznego będą umieszczone przy urnie.

 

Kartę zgłoszenia do świetlicy proszę wysłać w formie skanu/zdjęcia na adres:

 Monika.Kwiatkowska@sp12.bialystok.pl

 lub

 wrzucić do urny zjadającej się przy wejściu głównym od strony byłego gimnazjum.

 Kartę zgłoszenia do świetlicy należy przesłać do 31 marca 2021 r.

 

Oświadczenie o uczęszczaniu na religię proszę dołączyć do zgłoszenia/wniosku.

 

 

Proszę o złożenie karty w świetlicy szkolnej (część sp) do 9 marca 2018 roku.

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej21.22.pdf

rozmiar: 70,73 KB PDF pobierz

Oświadczenie o nauce religii.pdf

rozmiar: 51,15 KB PDF pobierz
Do góry