Rekrutacja do klasy I

DZIECI Z OBWODU PRZYJMOWANE SĄ Z URZĘDU NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA.

   

  

Zasady i terminy rekrutacji

Zarządzenie Nr 417/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a takie liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. Proszę o zapoznanie się i stosowanie.

Proszę o złożenie karty w świetlicy szkolnej (część sp) do 9 marca 2018 roku.

Zarządzenie Nr 41720 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 maja 2020 r..pdf

rozmiar: 1,39 MB PDF pobierz
Do góry