Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Rekrutacja do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023.

Informacja o rekrutacji do poszczególnych poziomów

Do góry