Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

terminypostepowaniarekrutacyjnegonarokszkolny20212022.docx

rozmiar: 18,94 KB DOCX pobierz

terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

rozmiar: 286,23 KB PDF pobierz

wykaz-podstawowych-jednostek-sluzby-medycyny-pracy-na-i-kwartal-2021-r .pdf

rozmiar: 115,43 KB PDF pobierz
Do góry