„Kaleka czy COOL-awy”?

Dnia  25 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach projektowych „Kaleka czy COOL-awy”  prowadzonych przez FUNDACJĘ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZALONEGO WÓZKOWICZA .

Warsztaty edukacyjne prowadził Pan Marek Sołtys, Prezes Zarządu Fundacji, z wykształcenia lingwista, z zamiłowania działacz na rzecz OzN. Ambasador Konwencji Praw OzN. Leader Projektów i Działań. Autor Publikacji, Wystaw, Eventów  i Happeningów. Znany medialnie jako Szalony Wózkowicz.

Głównym celem warsztatów było przeciwdziałanie stereotypom, integracja społeczna, przekazanie jak najwięcej informacji na temat różnych niepełnosprawności, sposobach pomocy, porozumiewanie się, niwelowanie barier mentalnych między osobami sprawnymi a z niepełnosprawnościami a także budowanie wiedzy na temat psów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Uczniowie obok części ekspozycyjno-wykładowej, mieli  szansę na wejście w rolę osoby z niepełnosprawnością wsiadając na wózek, poruszając się z laseczką osoby niewidomej, pokonując specjalny tor przeszkód, biorąc udział w scenkach i ćwiczeniach praktycznych.

Zajęcia były wzbogacone filmami obrazującymi poruszane tematy, a także pokazem na żywo pracy psa Spajka.

Magdalena Ozorowska

Do góry