30 lat Konwencji o Prawach Dziecka

20 listopada 2019 r. reprezentanci Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Renaty Muczyńskiej uczestniczyli w obchodach 30 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Gospodarzem spotkania było VI LO w Białymstoku.

Goście występujący w poszczególnych panelach konferencji skupiali się na zagadnieniach dotyczących dzieci , ich praw i obowiązków. Wśród prelegentów były: p. Katarzyna Makocka – Wojsiat- psycholog MOPR,  p. Beata Goworko - Składanek - kurator zawodowy Klanza , p. Urszula Namiotko - wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Każdy panel był podsumowany 15-minutową dyskusją z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Spotkanie przybliżyło młodym ludziom historię powstania dokumentu, jakim jest Konwencja Praw Dziecka. Pozwoliło również   pogłębić  refleksję na temat funkcjonowania dokumentu oraz zastanowienie się nad aktualnymi problemami, dylematami oraz wyzwaniami na przyszłość.

                                                                                          Opiekun SU – Renata Muczyńska

Do góry