Europejski Dzień Języków

Już od 2001 r. 26 września Unia Europejska świętuje Dzień Języków Obcych.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to m.in. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami; promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie.

Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem także obchodzili to święto. W poniedziałek 27.09.2021 r. na lekcjach języków obcych rozwiązywali quizy językowe i kulturowe, wykonywali plakaty.Tworzyli hasła promujące naukę języków,opowiadali o swoich wyprawach zagranicznych, eksponując pamiątki z wyjazdów. Rozmawiali o zawodach, w których należy posługiwać się kilkoma językami. Nasi uczniowie mają świadomość jak wielkie znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie i są coraz bardziej zmotywowani do ich nauki. 

                                                                            A.Daniluk 

Do góry