I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich w Białymstoku

I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich w Białymstoku

27 września 2019 r. delegacja uczniów z naszej szkoły: Amelia Stepaniuk – kl. VI F, Kevin Bednarczyk – kl. VIII B i Ewa Miodowska -kl. VIII C  pod opieką p. Renaty Muczyńskiej wzięła udział w  I  Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich zorganizowanej w Białymstoku przez działającą przy ministrze Radę Dzieci i Młodzieży RP. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele z regionu. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Gościem specjalnym był Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski. Podczas spotkania wystąpili też  Goście Honorowi: szef Gabinetu Politycznego MEN dr Tomasz Madras i Podlaska Kurator Oświaty pani Beata Pietruszka. Zebrani wysłuchali prelekcji i zapoznali się z prezentacją działań Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz pracowali w grupach tematycznych dotyczących wymiany dobrych praktyk i analizowali obecny stan funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce. Wypracowano wiele rekomendacji dotyczących funkcjonowania samorządów uczniowskich.

To spotkanie było bardzo owocne, sądzimy, że wiele pomysłów wykorzystamy w naszej działalności na rzecz społeczności uczniowskiej.

                                                               Opiekun SU – Renata Muczyńska

Do góry