Informacje dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - kryteria przyjęć dzieci od 25 maja 2020 r.

Informacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

- kryteria przyjęć dzieci od 25 maja 2020 r.       

 Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek.

 Od 25 maja miejskie przedszkola wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym.

  UWAGA:

Rodzice muszą wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola oraz oświadczenie o zatrudnieniu i dostarczyć oba dokumenty  na 2 dni robocze przed przyprowadzeniem  dziecka do placówki.


Wypełnioną i zeskanowaną deklarację (załącznik nr 1) i zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 5)  można wysłać mailem na adres: sekretariat@sp12.bialystok.pl (rekomendujemy taką formę dostarczenia dokumentu) lub przynieść do szkoły i wrzucić do oznakowanej skrzynki stojącej przy wejściu.

Przy skrzynce znajdą się też druki deklaracji oraz zaświadczenia - dla osób nieposiadających możliwości pobrania ich ze strony internetowej.

Przy kwalifikacji dzieci do oddziału przedszkolnego uwzględnione zostaną kryteria zawarte w załączniku nr 2.

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjnych przedszkola Miasto w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże dziecku inne przedszkole, w którym zostanie ono otoczone opieką.

  Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

 

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19_Załącznik nr 1.pdf

rozmiar: 278,33 KB PDF pobierz

Kryteria kwalifikacji dzieci do przedszkoli samorządowych w czasie epidemii_ Załącznik nr 2.pdf

rozmiar: 191,75 KB PDF pobierz

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolach podczas epidemii_Załącznik nr 3.pdf

rozmiar: 515,77 KB PDF pobierz

Procedura_na_wypadek_stwierdzenia_zakazenia_Załącznik nr 4.pdf

rozmiar: 221,43 KB PDF pobierz

oswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_pracy_w_formie_stacjonarnej_ Załącznik nr 5.pdf

rozmiar: 131,84 KB PDF pobierz
Do góry