Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” organizowanego w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Celem konkursu jest:

- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijania zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej,
- kształtowanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych,
- popularyzacja sztuki fotograficznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

  • format zapisu – JPG (jakość najlepsza, brak kompresji),
  • rozdzielczość 300 dpi.
  • Rozmiar dłuższego boku nie mniejszy niż 3500 pikseli.
  • Zdjęcie powinno być podpisane: imię, nazwisko, klasa.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką jako zdjęcie z pojedynczej ekspozycji, kolaż lub fotomontaże złożone z wielu zdjęć. Zgłoszenie prac konkursowych odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie pliku ze zdjęciem w formie elektronicznej na adres e-mailowy:biblioteka@sp12.bialystok.pl wpisując w temacie wiadomości PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – KONKURS. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

W konkursie mogą brać udział prace niepublikowane, które dotychczas nie brały udziału w żadnym konkursie. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie  3 zdjęcia, które należy przesłać do 23 października 2020 roku.

Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej Organizatora, tablicach ściennych oraz fb biblioteki) oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych organizatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PRZYŁAPANI NA CZYTANIU.doc

rozmiar: 26 KB DOC pobierz
Do góry