Literatura Inspiruje…

Literatura Inspiruje… .
Uczniowie klasy drugiej bardzo chętnie czytają i poznają nowe utwory literackie.
Dzieła literackie inspirują dzieci do podejmowania różnorodnych twórczych aktywności.
Uczniowie na podstawie omawianej lektury Waldemara Cichoń ,,Cukierku Ty łobuzie” odgrywali w grupach scenki dramowe – ilustrując, wybrane wydarzenia z życia głównego bohatera – kotka Cukierka. Poznając utwór Barbary Kosmowskiej ,,Jarzynowa awantura” wykonali kukiełki i z wielkim zaangażowaniem bawili się w teatr oraz kształtowali nawyki zdrowego odżywiania. Natomiast utwory ,,Pani Jesień” Zofii Dąbrowskiej, ,,Chrzan” Jana Brzechwy oraz ,,Sól i cukier” Zofii Niewiadomskiej były źródłem rozwijania zdolności recytatorskich, a także przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed klasową publicznością.
Uczniowie systematycznie, z wielką radością w domu i w szkole sięgają do literatury, która jest skarbnicą kształtowania postaw oraz wszechstronnego rozwoju osobowość i umiejętności dziecka.

M. Leszko

Do góry