Odbiór zaświadczeń z egzaminu klas 8

Odbiór zaświadczeń z egzaminu klas 8

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sekretariatu:

- w piątek 31 lipca w godzinach 12.00-15.00

oraz

- w poniedziałek 3 sierpnia w godzinach 9.00-15.00.

Do góry