Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

KARTA STOPEREK

Koszt 2 pierwszych kart - 20 zł

każda następna karta - 15,01 zł

Wpłat prosimy dokonywać u wychowawców klas/


 

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ( godziny płatne) :

Konto numer:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz grupę przedszkolną dziecka

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

Do góry