Psycholog radzi

Drodzy Rodzice!

Nasza codzienność w ostatnich miesiącach bardzo się zmieniła. Zmieniła się codzienność dzieci, które odbierają z otoczenia wiele sygnałów – udzielają im się nasze emocje, dostrzegają zmiany w rytmie dnia, słyszą o nowych ograniczeniach, wyczuwają napięcie, słyszą o chorobie i osobach chorujących.  W takich momentach warto dziecko wspierać, starać się zauważać wszystkie subtelne sygnały, które płyną od dzieci. Może pojawić się lęk, który nie zawsze jest wyrażany wprost - może przybierać formę rozdrażnienia, apatii, wybuchów złości, płaczliwości, irytacji, objawów somatycznych np.  bóle brzucha, głowy, bezsenność, brak apetytu, zmęczenie.  Warto wtedy rozmawiać o tym, co nam pomaga (uspokaja), a co wzbudza większy niepokój, skąd czerpać wiedzę o sytuacji w której jesteśmy.  To ważne, żeby spojrzeć na zachowania dzieci z perspektywy tego, czemu służą, a jest to głównie przywrócenie poczucia bezpieczeństwa czy rozładowanie napięcia. Dzieci zachowują się tak jak czują i w sytuacjach kryzysowych jest szczególnie ważne, żeby o tym nie zapominać, dostosować wiedzę, którą przekazujemy do wieku i możliwości dziecka. Być razem.

Aby pomóc w przetrwaniu pandemii, polecam zapoznać się z następującymi stronami:

Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://rodzice.fdds.pl
 Strona telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży  https://116111.pl (jest również zakładka dla rodziców)
 Numer telefonu zaufania dla rodziców 800100100: https://800100100.pl/
 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 bezpłatnie 24/: www.116111.pl
 Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22 bezpłatnie 24/7: www.liniawsparcia.pl
 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 800 12 00 02: www.niebieskalinia.org/
 Telefon Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku od 8:15 do 20: https://brpd.gov.pl/
Bezpłatna całodobowa Linia Dzieciom 800 080 222: http://www.liniadzieciom.pl/ (rodzice również mogą dzwonić)

Wszystkim życzę dużo zdrowia i zachęcam do kontaktu.

Katarzyna Norowska - Łaban

Psycholog SP12

Jak pomóc dzieciom w nauce domowej.pdf

rozmiar: 1,1 MB PDF pobierz
Do góry