Rocznice wrześniowe

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. Niestety dnia 17 września 1939 roku o 3 nad ranem Naszej ojczyźnie „wbito nóż w plecy”. Polska walcząca z hitlerowskimi Niemcami zostaje zaatakowana przez Związek Sowiecki. I tym samym podzielona między ZSRS a Niemcy. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

Link do filmu

https://youtu.be/w2FpHGWvpYk

Karol Charytoniuk

Do góry