Samorząd Uczniowski 2021/2022 - wybrany!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

 

We wtorek 28 września  2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej  społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.


Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania.. Uczniowie głosowali poprzez aplikację Forms.

Po podliczeniu  głosów, wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca- Wiktoria Kiślak VIII A

Wiceprzewodnicząca- Lidia Rafało VII C

Sekretarz -  Maria Matejczuk VIII H

Łącznik/Protokolant -  Wiktoria Kuklik VII C

W piątek 1 października odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Anną Satuła , która pogratulowała nowo wybranym władzom SU i życzyła owocnej pracy na rzecz szkoły i społeczności.

     

 

Opiekunowie SU: Marcin Łazarczyk,  Renata Muczyńska

Do góry