Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcą

Serdecznie zapraszamy chętnych Rodziców uczniów klas I na spotkanie z wychowawcą.

      Prosimy o zachowanie właściwego dystansu społecznego wobec uczestników spotkania oraz zakrycia nosa i ust maseczką. 

      Terminy spotkań:

27 sierpnia 2020r. ( czwartek )

  •  między godziną 16.30 a 17.30

klasa Ia z P. Jolantą Nowacką,

miejsce spotkania: plac apelowy z wejściem przez bramę po prawej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej ( przy parkingu sklepu KEN)

  •  między godziną 16.30 a 17.30

klasa Ib z P. Alą Anną Kujałowicz

miejsce spotkania: plac zabaw między budynkami szkoły z wejściem przez boczną bramę po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej

  • między godziną 17.30 a 18.30 

klasa If z P. Mariolą Reszutą

miejsce spotkania: plac zabaw między budynkami szkoły z wejściem przez boczną bramę po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej

28 sierpnia 2020r. ( piątek )

  • między godziną 16.30 a 17.30

klasa Ic z B. Rusak- Łubińską

miejsce spotkania: plac apelowy z wejściem przez bramę po prawej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej ( przy parkingu sklepu KEN)

  •  między godziną 16.30 a 17.30

klasa Id z P. A. Tur- Zakrzewską

miejsce spotkania: plac zabaw między budynkami szkoły z wejściem przez boczną bramę po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej

  • między godziną 17.30 a 18.30 

klasa Ie z P. Marianną Leszko

miejsce spotkania: plac zabaw między budynkami szkoły z wejściem przez boczną bramę po lewej stronie od głównego wejścia do szkoły podstawowej

Do góry