Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - wyniki oraz informacje dotyczące wglądów

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Uprzejmie informujemy, że prace z Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego będą udostępnione do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku (budynek dawnego Gimnazjum Nr 6), ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w sali G1/28 w dniach: 14.04.2021r., 15.04.2021r. oraz 16.04.2021r.

 

Procedura wglądów do prac

 

  1. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, praca będzie udostępniania w ścisłym reżimie sanitarnym wyłącznie jednej osobie (uczeń lub opiekun prawny) za okazaniem dokumentu tożsamości (prosimy, by na teren szkoły wchodziła jedynie osoba oglądająca pracę).
  2. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły powinny mieć zasłonięte usta oraz nos maseczką oraz zdezynfekowane dłonie. Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji znajduje się w przedsionku wejścia głównego. Prosimy o posiadanie własnego długopisu do podpisu listy.
  3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie. W związku z obecną sytuacją prosimy o wykonywanie fotokopii prac i ograniczenie czasu oglądania pracy.
  4. Po opublikowaniu list finalistów i laureatów na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, osoby, które chcą obejrzeć pracę, proszone są o zadeklarowanie na poniższej liście:

https://docs.google.com/document/d/1_ZCHxIx4AuMQ2Ci_rFtcMbPJIAB6jlet/edit

 

Przy  imieniu  i  nazwisku  uczestnika  proszę  zapisać:  TAK  oraz  preferowaną  godzinę:

14 kwietnia wglądy odbędą się w godz. 17.30 – 18.15

15 kwietnia wglądy odbędą się w godz. 8.00 – 8.45

16 kwietnia wglądy odbędą się w godz. 14.00 – 14.45

 

Chęć obejrzenia pracy prosimy zadeklarować do godz. 18.00 w dn. 13 kwietnia 2021r. (wtorek). O godz. 20.00 zostanie opublikowana lista z konkretną datą i godziną wglądu (pod tym samym linkiem).

 

Procedura składania odwołań

Ze względu na aktualną sytuację, osoby wnoszące odwołanie wysyłają skan odwołania (odpowiedni formularz znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku) oraz wersję papierową pocztą.

 

Skan odwołania należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

 

Odwołanie w formie papierowej należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

15-687 Białystok

Z DOPISKIEM: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 

Ostatni dzień wnoszenia odwołań to 19 kwietnia 2021 r. (zgodnie z Regulaminem roz. IX pkt. 7.).

 

Rozstrzygnięcie wojewódzkiej komisji odwoławczej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Ostateczna lista laureatów i ostateczna lista finalistów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku po rozpatrzeniu odwołań ze stopnia wojewódzkiego wszystkich wojewódzkich konkursów przedmiotowych.


 

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego

 

Lista - wyniki uzyskane przez uczestników Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.pdf

rozmiar: 240,75 KB PDF pobierz
Do góry