Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy
dla uczniów szkół podstawowych

  1. Uczniów biorących udział w eliminacjach, zapraszam 4 grudnia 2019 r. (środa), na godzinę 9.20 do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (wejście od strony byłego gimnazjum)- dojazd autobusami linii nr 7, 17, 18, 24. O godz. 9.30 odbędzie się spotkanie na parterze z przedstawicielem Kuratorium Oświaty i dyrektorem szkoły .

  2. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, a także nieścieralny długopis i przybory kreślarskie.

  3. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

  4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani na konkurs.

  5. Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

  6. Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam na godzinę 9.10– budynek dawnego gimnazjum do czytelni G1/4.


Joanna Żyłkiewicz– Przewodnicząca Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Do góry