XIII Konkurs Moniuszkowski "Pieśń wieczorna"

Wielki sukces chóru szkolnego!!!
W dniu 12 listopada 2019 roku chór szkolny w programie "Rozśpiewany Białystok" brał udział w XIII Konkursie Moniuszkowskim "Pieśń wieczorna" w Białymstoku w ramach XV Moniuszkowskiego Festiwalu "Cztery Pory Roku - 2019" Białystok - Podlasie. 
Chór naszej szkoły pod dyrekcją mgr Iwony Pawluczuk zajął II miejsce, otrzymał dyplom uczestnictwa, za zajęcie II miejsca oraz nagrodę pieniężną.
Do góry