ABC wolontariatu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Nasze cele:

  • Działalność na rzecz społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego;
  • Organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych w mieście, regionie, kraju;
  • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
  • Podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących w środowisku lokalnym;
  • Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących.

Jeżeli:

  • Jesteś optymistą i posiadasz chęci do działania
  • Umiesz wygospodarować wolny czas
  • Jesteś odpowiedzialny, wrażliwy i systematyczny -

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!

Kontakt:

Szkolny Klub Wolontariusza
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Białystok
tel. 85-679-38-80 wew. 112
www.sp12bialystok.pl
e-mail: icim12@wp.pl
opiekunowie: Iwona Olender i Katarzyna Warejko

 

Do góry