O nas

UCZYMY SIĘ POMAGAJĄC INNYM...

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi..."

Jan Paweł II

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku powstało w 2007 roku. Jest miejscem, gdzie spotykają się dzieci i młodzież o otwartych sercach, ciekawych pomysłach i silnej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie szukamy daleko, rozglądamy się wokół siebie – jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego, angażujemy się w pomoc osobom starszym, potrzebującym, niepełnosprawnym. Od początku działalności współpracujemy z Domem Opieki Społecznej – odwiedzamy pensjonariuszy Domu, starszych ludzi; organizujemy wspólne zajęcia plastyczne, razem wykonujemy pocztówki świąteczne. Spotkania te są źródłem radości dla obu stron, są wspaniałą okazją do wspólnych rozmów łączących oba pokolenia. Ważną częścią działalności Koła jest współpraca z Fundacją „Pomóż Im”, która rozpoczęła się wiosną 2009 roku i zajęła szczególne miejsce w sercach młodych wolontariuszy. Pomoc dzieciom z rozpoznaniem choroby nowotworowej ze schorzeniami hematologicznymi to zadanie wykonywane z zapałem i chęcią – uczniowie z nauczycielami dwa razy w roku wykonują pocztówki bożonarodzeniowe i wielkanocne z myślą o podopiecznych Fundacji. Wolontariusze z zaangażowaniem biorą udział w organizowanych przez Fundację kwestach - wiedzą, że dwudziestu podopiecznych Fundacji potrzebuje stałej opieki w Domowym Hospicjum. Z myślą o nich odbywa się jesienne sadzenie żonkili w naszej szkole w ramach akcji „Pola Nadziei”. Żonkil to symbol nadziei, pamięci o cierpiących dzieciach oraz o tych, których już nie ma wśród nas. Wiosną, gdy zakwitną i widzimy je za oknem podwójnie nam o tym przypominają... Żonkile wykonujemy także na zajęciach origami, wręczamy je podczas kwest darczyńcom. Dopełnieniem tych działań są spotkania z wolontariuszami Fundacji przybliżające uczniom problematykę hospicyjną.

Innym obszarem naszej działalności jest udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”. Trzy razy w roku zbieramy żywność dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej. Organizujemy także wiele innych ciekawych akcji charytatywnych. 

Lubimy pomagać Innym!

 

Do góry