Krajowy certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

5 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Ciężka praca całej społeczności szkolnej pod okiem  szkolnego koordynatora do spraw promocji zdrowia, Pani Marioli Miron-Szkubel, doprowadziła do otrzymania tak cennego tytułu.

Do góry