Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Prezydium jest reprezentantem społeczności uczniowskiej.

Samorząd Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku propaguje ideę samorządności, praworządności, efektywnej współpracy i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Cele działalności:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,
  • rozwój zainteresowań,
  • kształtowanie właściwych postaw,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • podtrzymywanie tradycji w szkole,
  • organizowanie czasu wolnego,
  • włączanie rodziców w sprawy szkoły.

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Natalia Pogorzelska III A gim – przewodnicząca

Julia Krajewska VI D – zastępca

Iwo Cyunczyk III E gim – sekretarz

Magdalena Panas VI H – sekretarz

 

Opiekunowie:

p. Agnieszka Brzozowska, p. Aneta Byliniak, p. Marcin Łazarczyk, p. Agata Wróbel

 

 

 

 

Do góry