Sukces w miejskim konkursie plastycznym

Miejski konkurs plastyczny- "Ludwik Zamenhof-twórca języka esperanto"

III miejsce Rafał Sztabkowski

Do góry