Wielki Festyn Rodzinny na Krywlanach

Dnia 3 czerwca w niedzielę razem z Funduszem Białystok Ojcu Świętemu zorganizowaliśmy Wielki Festyn Rodzinny na Krywlanach - w miejscu celebry papieskiej w 1991 roku.

Na scenie wystąpiło wielu młodych, wspaniałych artystów z białostockich placówek oświatowych. Przybyłe na festyn dzieci korzystały z dmuchanych atrakcji, lodów i waty cukrowej. 

Festyn miał na celu wsparcie podopiecznych Funduszu Białystok Ojcu Świętemu.

K. Andryszewska

Do góry