Wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus+

      W dniach 23-28.04.2018 r. delegacja nauczycieli SP12 uczestniczyła w drugiej mobilności projektu 2017-1-PL01-KA101-036491 programu Erasmus+.

      Szkolenie 'Special Needs-the Challange of Inclusion' odbyło się w miejscowości Sesimbra w Portugalii. Uczestnicy poznali portugalski system szkolnictwa oraz ideę edukacji włączającej, którą od 10 lat z powodzeniem Portugalczycy wcielają w życie. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się tu bowiem wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Część zajęć odbywa się wspólnie w dużych salach, przy asyście nauczycieli wspomagających. Niektóre z lekcji przebiegają zaś w małych salach, w odpowiednio zaaranżowanych kącikach. Dotyczy to uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Miejsca te są dostosowane do pracy indywidualnej lub w małych grupach,tylko dla dzieci z dysfunkcjami. Placówki dysponują bardzo dobrym sprzętem specjalistycznym do pracy z uczniami przejawiającymi trudności w nauce.

      W portugalskich szkołach duży nacisk kładzie się na zdrowy styl życia i rozwój fizyczny uczniów. Nauczyciele wraz z wolontariuszami organizują często gry i zabawy na świeżym powietrzu, które przypominają nieco nasze szkolne dni sportu. Wszystkie dzieci bawią się wspólnie, zabawy dostosowane są do możliwości motorycznych uczniów. Bardzo popularna jest tu tzw. ,,boccia game''- integracyjna gra podobna do kręgli, w której używa się małych miękkich piłek. Jest to także dyscyplina paraolimpijska.

      Część teoretyczna naszego szkolenia dotyczyła wykładów na temat typów trudności w nauce i nowych technik pracy z uczniami o specjalnych potrzebach: niewidomych i niedowidzacych, niesłyszących oraz ze spektrum autyzmu. Szczególnie ciekawe były propozycje wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aplikacji Hagaque oraz Araword. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia odwiedzali placówki edukacyjne, mogli poznać uczniów, kadrę szkół, pomysłowe rozwiązania. Była to wspaniała okazja do wymiany opinii i edukacyjnych doświadczeń nauczycieli z Portugalii, Irlandii, Niemiec, Włoch, Litwy , Serbii i Polski. Przyjaźni i gościnni gospodarze chętnie odpowiadali na liczne pytania odwiedzających. Wizyty w szkołach oraz idea edukacji włączającej zrobiły na nas wielkie wrażenie.

 

                                                                                  Agnieszka Daniluk, Agnieszka Sawoń

 

 

 

 

Do góry