Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas III gimnazjum

Na zajęcia wyrównawcze z matematyki uczęszcza 8 osób. Uczniowie uzupełniają  i utrwalają wiadomości z matematyki, w wyniku których zaobserwowano zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i podniesienie wyników w nauce. Wszyscy na zajęciach pracują aktywnie w grupach i indywidualnie. Wykorzystywane są także  programy z matematyki dostępne na platformach edukacyjnych.

Wiesława Winkiewicz

Do góry