Zajęcia edukacyjne Fundacji "Pomóż Im"

12 stycznia odbyły się zajęcia edukacyjne przybliżające ideę wolontariatu, opieki paliatywnej  i profilaktyki  nowotworowej w ramach akcji "Pola Nadziei 2017/2018" w klasie 3a, 5g i 3a gimnazjum. Zajęcia zorganizowała Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.

Do góry