Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki dla uczniów klas II gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są zajęcia z grafiki komputerowej, które odbywają się systematycznie 1 godz. w tygodniu. Zajęcia są skierowane do gimnazjalistów i mają na celu rozbudzenie zainteresowań grafiką komputerową, a w szczególności mają rozwijać wrażliwość estetyczną i aktywność poznawczą uczniów oraz kształtować umiejętność wykorzystania nowych technologii do obróbki obrazu. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętność korzystania z narzędzi programu graficznego GIMP oraz edytora tekstu i z zasobów Internetu (zgodnie z netykietą), a także uczą się posługiwać różnymi urządzeniami (PenDrive, aparat cyfrowy, projektor).

Praca ucznia opiera się głównie na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych samodzielnie oraz metodą projektu grupowego, który ma wykształcić skuteczne metody komunikowania się między rówieśnikami. Na zajęciach z grafiki komputerowej gimnazjaliści tworzą własne projekty ulotek reklamowych, kalendarzy, plakatów, stron internetowych oraz retuszują zdjęcia. Zajęcia pozwalają uczniom rozwijać uzdolnienia plastyczne i informatyczne.

Marcin Puczyński

Do góry